Gruppchef för polisrytteriet vid Operativa sektionen i Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

19 november 2020

Ansök senast

10 december 2020

Referensnummer

C44267/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Operativa enheten i region Syd arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner och med hela regionen i fokus. Enheten har ca 900 medarbetare och består av operativa sektionen, gränspolissektionen, insatsstyrkan, polisens kontaktcenter (PKC), regionledningscentralen (RLC) samt processledning för regionens hund- samt trafikverksamhet.

Polisrytteriet är organisatoriskt placerad under operativa sektionen med två grupper. Grupperna är en polisryttargrupp och en hästskötargrupp. Du arbetar nära gruppchefen för hästskötargruppen. Som gruppchef för polisryttargruppen är du platschef.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef tar du aktiv del i det dagliga arbetet vid rytteriet. Du har ett genuint intresse för ledarskapsfrågor, tar ansvar och verkar för en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. Du är tydlig med förväntningar och resultat.

Vi tror att du bygger ditt ledarskap på att skapa tillit och förståelse samt använder delegering för att skapa delaktighet. Du har en blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas

Vi erbjuder en arbetsplats med skickliga medarbetare som varje dag vill göra skillnad för ett tryggare och säkrare samhälle.

Som gruppchef för polisryttargruppen

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i Operativa sektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
- Polisexamen
- minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- erfarenhet av operativ verksamhet
- erfarenhet/kunskap av hästverksamhet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. 

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

meriterande
- SPT grundutbildning
- erfarenhet av att planera och genomföra operativa insatser och utbildning
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- ingått i ledningsforum
- erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Fullständig kravprofil: Gruppchef för polisrytteriet vid Operativa sektionen i Region Syd.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av tf. sektionschef Karin Svahn, 0703-70 95 46.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Johanna Tapper, 0730-88 38 76.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Syd; Theres Lindgren, 0702-87 89 99
ST region Syd; Jörgen Mårtensson, 010-561 61 18
Seko Polisen; Monica Veberg, 0705-49 11 35
SACO-S region Syd; Carina Ivarsson, 0733-48 37 10

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning som Inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placering vid polisrytteriet i Malmö, Operativa sektionen, Region Syd.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 10 december 2020. I dina ansökningshandlingar vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Observera: Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, ta kontakt med ansvarig HR-konsult Johanna Tapper, 0730-88 38 76, istället för att registrera dig i systemet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg