Gruppchef för verksamhetsutveckling, Nationella operativa avdelningen med placering vid Nationella Insatsstyrkan

Nationella operativa avdelningen, Noa, har till uppgift att bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Nationella Insatsstyrkan, NI, sorterar under Noas operativa enhet, Oe.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

20 november 2020

Ansök senast

11 december 2020

Referensnummer

268/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen, Noa, har till uppgift att bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Noa har ungefär 1200 medarbetare och är i dag organiserat i 15 underenheter som verkar inom olika ansvarsområden.

Nationella Insatsstyrkan, NI, sorterar under Noas operativa enhet, Oe. NI:s uppgift är att bekämpa terrorism. NI är satt att utgöra samhällets yttersta resurs vid händelser som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte kan hanteras av den vanliga polisverksamheten.

NI ligger under konstant beredskap och kan sättas in när som helst, var som helst. Utöver huvuduppgiften bidrar NI även i polisens arbete mot grov organiserad brottslighet.

NI arbetar proaktivt med omvärldsbevakning, förberedelser och utbildning för att kunna svara mot den problembild som gäller för Sverige. Man samverkar aktivt med svenska och utländska myndigheter och organisationer. Man övar intensivt och utbyter regelbundet erfarenheter med sin motsvarighet i ett stort antal länder.

Nationella Insatsstyrkans medarbetare har gemensamt identifierat och fastställt de egenskaper som är centrala, som utgör pelarna för den gemensamma värdegrunden. Dessa är engagemang, ansvar, ärlighet och gemenskap. NI lägger mycket stor vikt vid medarbetarnas personliga lämplighet.

Arbetsplatsen präglas av hög motivation, högt driv, och kamratskap. En av drivkrafterna för sektionens medarbetare är vetskapen att man förväntas göra skillnad och att man kommer göra skillnad i fall då polismyndigheten och landet utsätts för extrema prövningar.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för verksamhetsutvecklingen på Nationella Insatsstyrkan består uppdraget i att leda övriga medlemmars arbete samt att själv driva projekt inom verksamhetsutvecklande områden. Projekten kan tilldelas av andra organ på sektionen såsom ledningsgrupp, taktiskt råd, etc. Det ligger också i rollen att själv ha förmågan att utifrån verksamhetens behov, omvärldsbevakning och egen analys identifiera projekt, bereda ett ärende och sedan effektuera genomförandet av nämnda projekt.

Rollen kräver förmåga att kunna bedriva direkt ledarskap med fokus på effektivt genomförande av uppdrag, förmåga att analysera förhållanden och information, förmåga att identifiera behov och förmåga att hitta kreativa lösningar.

Chefen för verksamhetsutvecklingen förväntas också kunna bygga ett omfattande nätverk med NI:s befintliga och nya samverkanspartners så som delar av försvarsmakten, andra myndigheter och privata företag, både nationella och internationella.

Resor i tjänsten förekommer.

Som gruppchef för verksamhetsutvecklingen vid Nationella Insatsstyrkan

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i forum för NI:s insatsledare och gruppchefer
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • i syfte att säkersälla effektiv utveckling, representera gruppen och NI i samverkansforum och nätverk

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • en del av Nationella Insatsstyrkans operativa förmåga

Kvalifikationer

Som gruppchef för verksamhetsutvecklingen vid Nationella Insatsstyrkan

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av Nationella Insatsstyrkans verksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lina Karlsson, 010-56 416 53.

Fackliga företrädare

Fredrik Berg, SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, 010-561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Nationella operativa avdelningen/Operativa enheten/Nationella Insatsstyrkan

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 11 december. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. 268/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 268/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen

Varmt välkommen med din ansökan!

Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 december.

Sök jobbet

Ansök via e-post