Chef till utredningsgrupp, Grova brott i PO Stockholm Syd

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

17 november 2020

Ansök senast

30 november 2020

Referensnummer

A650.825/2020 712

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm Syd är Sveriges största polisområde med åtta lokalpolisområden, fyra sektioner samt ett områdeskansli. Området spänner från storstad till mindre kommuner, från landsbygd och skärgård till publika arenor och knutpunkter för alla trafikslag.

På sektionen för grova brott hanterar vi de grövsta brotten, både vad det gäller utredning och spaning.

Arbetsbeskrivning

Nu söker polisområde Stockholm Syd dig som på direkt nivå ska leda en utredningsgrupp vid Grova brott i Flemingsberg. Den grupp som vi nu söker gruppchef till är grupp 15 också kallad PUG-gruppen. Gruppen är ansvarig för de mest komplicerade spaningsutredningar i PO Stockholm syd och arbetar nästan uteslutande enligt PUG-metodiken. Som gruppchef för PUG-gruppen kommer ett stort ansvar tilldelas gällande utveckling av arbetet enligt PUG-metodiken på sektionen.

Som gruppchef vid Grova brott har du personalansvar för en grupp medarbetare där du använder ditt ledarskap och myndighetens riktlinjer för att lyfta, coacha och följa upp dina medarbetare.

Du ingår i sektionens ledningsgrupp. I detta ledningsuppdrag tar du med perspektivet från din verksamhet in i ledningsgruppen och du kommer även att få ansvar för olika uppdrag i ett led att utveckla hela sektionen.


Som chef för utredningsgrupp vid Grova brott, polisområde Syd, region Stockholm,

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp och kunna driva utpekade ansvarsområden tillsammans med medarbetare och andra gruppchefer
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • ansvara för vidarutveckling av arbetet med PUG-metodiken på sektionen

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för utredningsgrupp vid Grova brott, polisområde Syd, region Stockholm,

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • svensk polisutbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (med inriktning utredningsverksamhet, grov brottslighet och tvångsmedel)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

är det meriterande om du har

 • FU-ledarutbildning
 • erfarenhet av utredning och PUG konceptet
 • erfarenhet av hemliga tvångsmedel
 • erfarenhet av utredningsledarrollen samt leda stora utredningar
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

Fullständig kravprofil för gruppchef till en utredningsgrupp, Grova brott

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Susanne Wikland, sektionschef Grova brott, tfn 010-563 0202, 070 895 14 95. Alternativt kontakta Åsa Hansson, poliskommissarie Grova brott, tfn 010-564 2564.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Henni Engström, tfn 070 279 22 38.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås via Polisens växel tfn 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Flemingsberg
 • Arbetstidsförläggning: veckoplanering (40h/v)

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 november 2020 via e-post till jobb.stockholm@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A650.825/2020 712 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A650.825/2020 712 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post