Gruppchef till områdespolisen vid LPO City, PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

18 november 2020

Ansök senast

02 december 2020

Referensnummer

C44207/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Storgöteborg

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli.

 

Lokalpolisområde City

Lokalpolisområde City består av två stadsdelar i Göteborgs stad.  I lokalpolisområdet arbetar ca 260 medarbetare inom utredningsverksamhet, brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV), stöd/service samt kommunpoliser.  Områdespolisverksamheten är organiserad i fyra områdespolisgrupper (tre 2-skift och en dagtid) som vardera leds av en gruppchef.

Polisområde Storgöteborg söker nu en gruppchef till en av de områdespolisgrupper som arbetar 2-skift i lokalpolisområde Göteborg city.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Vi förespråkar ett modernt ledarskap som också kännetecknas av helhetssyn och samarbete. Du har ett utpräglat intresse för relationer och människor.

Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap i det dagliga uppdraget. I ditt huvuduppdrag ingår att utveckla det långsiktiga, brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet. I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, näringslivet, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt med utgångspunkt i förtroende och engagemang.

I uppdraget ingår till exempel:

 •  Att upprätthålla grundlagskyddade rättigheter och säkerställa ordningen vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Trafiksäkerhetsarbete enligt den nationella trafikstrategin
 • Arbete mot ungdomsbrottslighet
 • Arbete mot narkotikabrottslighet

 

Som chef vid LPO City

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • leda såväl planlagda som plötsligt uppkomna insatser
 • samverka med andra enheter både inom polisen men även externt

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef vid LPO City

har du

 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (brottsförebyggande och ingripande verksamhet)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


meriterande är om du har

 • erfarenhet av förundersökningsledning
 • genomfört grundutbildning i Särskild Polistaktik

 

Som chef vid LPO City besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef områdespolisen LPO Gbg City 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Niklas Norin, nås via polisens växel 114 14.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Sofia Widfeldt, HR- konsult, sofia.widfeldt@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Är du inte redan anställd inom Polismyndigheten tillämpas sex månaders provanställning
 • Placering vid region Väst, PO Storgöteborg, LPO Göteborg city
 • Tjänsteställe: Stampgatan, Göteborg
 • Arbetstid: Tvåskift


Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den  2 december 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att kontakta berörd HR-konsult, Sofia Widfeldt.

 Varmt välkommen med din ansökan! 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg