Gruppchef till Regionalt IT-brottscentrum Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 november 2020

Ansök senast

30 november 2020

Referensnummer

A648.291/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Regionalt it-brottscentrum ingår som en del i den regionala utredningsenheten och har dels ett utredande uppdrag och dels ett it-forensiskt uppdrag. Verksamheten finns på fem orter i Region Väst.  Utredningsuppdraget består av att utreda de internetrelaterade sexuella övergreppen mot barn och de komplexa cyberbrotten. Det innebär bland annat brott som grooming, barnpornografibrott och de komplexa dataintrången. Det it-forensiska uppdraget innebär att vi undersöker beslagtagen datamedia, så som exempelvis datorer och mobiltelefoner, internetinhämtning och avancerad bildanalys.

Arbetsbeskrivning

Som chef på regionalt IT-brottscentrum leder du specialister. Du kommer att ansvara för att en grupp bestående av bildanalytiker, deskmedarbetare, internetinhämtare, KCB-utredare och expeditionsansvarig och ge dem bästa möjliga förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Detta gör du i nära samarbete med de tre övriga grupper som också har sin placering i Göteborg samt övriga ledningsgruppen.

Verksamhetsområdet är mycket utvecklingsintensivt med ett utpräglat teknikfokus och befinner sig just nu i en expansiv fas. Det innebär att frågor som rör verksamhets- och metodutveckling står högt upp på agendan för dig i rollen som gruppchef och att du tillsammans med dina medarbetare kommer att ha stor frihet att kunna forma verksamheten, i samråd med processägare likväl som era övriga samarbetspartners. Tillsammans säkerställer ni att ni bidrar med ett kvalitativt och effektivt stöd gentemot övrig verksamhet, i syfte att främja brottsuppklarningen och göra skillnad för våra medborgare.

Som chef vid regionalt IT-brottscentrum

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
  tillsammans med din ledningsgrupp och med dina medarbetare verka för
 • verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • samverka med nationella processägare inom NFC/NOA som en del i verksamhets- och metodutvecklingsarbetet

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Medarbetarna inom Regionalt IT-brottscentrum är specialister inom sitt område och har ett stort engagemang för uppdraget. Du kommer att ha förmånen att arbeta med en dynamisk grupp som har värdefull erfarenhet både från andra delar av Polismyndigheten, såväl som från externa verksamheter. Vi söker därför dig som står för ett inlyssnande, prestigelöst ledarskap, där du tar tillvara på medarbetarnas idéer och låter dem bidra med sin kompetens i utvecklingsarbetet. Du behöver inte vara IT-specialist, däremot förutsätter vi att du är tekniskt intresserad, har lätt för att ta till dig ny teknik och förmåga att se vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för ert uppdrag.

Eftersom flertalet är nyrekryterade vill vi också att du verkar för att gruppen ska ha ett välfungerande samspel med varandra, likväl som med sektionens övriga medarbetare och samverkanspartners. För att lyckas med detta behöver du ha förmåga att kunna se er del i helheten, samt kunna kommunicera utifrån olika nivåer och perspektiv för att nå samförstånd. I detta ligger även att skapa hållbara strukturer för hur arbetet ska bedrivas och att prioritera era resurser på ett klokt sätt i förankring med övriga berörda. Uppdragen stödjer den utredande verksamheten i region Väst, därför är det viktigt att du förstår deras behov och ser hur ni tillsammans med övriga inom sektionen på ett effektivt sätt kan möta dessa.

Som chef vid Regionalt IT-brottscentrum

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant eftergymnasial utbildning
 • tekniskt intresse samt god förmåga att förstå och ta till dig ny teknik inom ramen för arbetet  
 • erfarenhet av brottsutredande arbete
 • erfarenhet av förundersökningsledning (meriterande)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Chef grupp Regionalt IT-brottscentrum

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Sektionschef Birgitta Dellenhed, 010- 56 547 72. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Nathalie Ahlbin, 010 – 56 533 43.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via vår växel, tel. 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Polisinspektör eller Handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Regionalt IT-brottscentrum i Göteborg
 • Arbetstiden är förlagd till dag med möjlighet till flex

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 november 2020 via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A648.291/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller ta kontakt med ansvarig HR-konsult.

 Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Sök jobbet

Ansök via e-post