Gruppchef till BF/IGV-verksamheten, lokalpolisområde Hässleholm

Gruppchef till BF/IGV-verksamheten, lokalpolisområde Hässleholm.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

15 december 2020

Ansök senast

04 januari 2021

Referensnummer

C44999/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne består av ett områdeskansli, utredningsjourssektion, utredningssektion samt lokalpolisområdena Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona och Kristianstad.

I lokalpolisområde Hässleholm finns idag tre BF/IGV-grupper, en grupp inom utredningsverksamheten samt en grupp inom stöd/service. Lokalpolisområdet består av tre kommuner (Hässleholm, Östra Göinge och Osby). Personal utgår från både Hässleholm och Broby men yttre befäl utgår från Hässleholm.

Till lokalpolisområde Hässleholm söker vi nu en gruppchef till BF/IGV-grupp 3. Som gruppchef arbetsleder du områdes- och ingripandepoliser och leder det brottsförebyggande arbetet i lokalpolisområdet.

Arbetsbeskrivning

Som chef för BF/IGV-gruppen

ska du

 •  inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som avstämningssamtal/lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • gemensamt med de andra gruppcheferna i lokalpolisområdet driva verksamheten i ett helhetsperspektiv och genom detta arbete skapa en gemensam lägesbild för att effektivt kunna leda hela verksamheten i lokalpolisområdet
 • ansvara för en god arbetsmiljö för såväl din egen personal som lokalpolisområdets övriga personal.

är du

 • verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för BF/IGV-gruppen

har du

 •  minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du

 •  förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av
  verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån-
  som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil gruppchef BF-IGV 3, LPO Hässleholm.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Pär Erik Cederholm, 0733483309, par.cederholm@polisen.se.

För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anne-Lie Holgersson, 010-56 201 27. annelie.holgersson@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Per Elmberg, 010-5620343, Rickard Pedersen, 010-56 15512, (st.blekinge-nordostraskane@polisen.se, SACO-S region Syd, Carina Ivarsson, vara 070-148 73 00, sacos.regionsyd@polisen.se, Seko Polisen, Monica Veberg, 070-549 11 35.

Övrig information

Anställning
- Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen som gruppchef om fyra år med möjlighet till förlängning.
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
- Placering vid BF/IGV-grupp 3, lokalpolisområde Hässleholm.
- Arbetstidsförläggning: Periodplanerad arbetstid.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se /krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4 januari 2021. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Har du skyddad identitet eller vänligen kontakta ansvarig HR-konsult, Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se, 0768-711721.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg