Gruppchef till områdespolisgruppen i LPO Luleå Boden PO Norrbotten

Organisation

Polisregion Nord

Län

Norrbottens län

Utlyst

19 november 2020

Ansök senast

03 december 2020

Referensnummer

C44262/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Norrbotten är ett av polisområdena i region Nord och har verksamhet i hela Norrbottens län fördelat på 4 lokalpolisområden, en utredningssektion, en insatsgrupp samt ett polisområdeskansli.

LPO Luleå Boden verkar i Luleå och Bodens kommuner. LPO:t är indelade i 2 stöd servicegrupper, 3 utredningsgrupper och 8 BF/IGV-grupper varav en är en renodlad områdespolisgrupp.

Vi söker nu en gruppchef till BF/IGV-grupp 8 som vi kallar områdespolisgruppen, med placeringsort Luleå.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för områdespolisen består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att tillvarata och utveckla lokalpolisområdets långsiktiga, kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det innebär bland annat att planera, genomföra och följa upp operativa och samverkande åtaganden i lokalpolisområdet. Du kommer att tillsammans med lokalpolisområdes chef och ledningsgrupp verka för att operativa prioriteringar enligt lokala samverkansöverenskommelser och samverkansgrupper blir genomförda. En central del däri är att planera och genomföra de operativa åtagandena enligt beslutade medborgarlöften.

Medarbetarna i gruppen ska ha förmåga att arbeta uppsökande, brottsbeivrande och utredande. Gruppen ska arbeta med stor flexibilitet med fokus på lokal problembild och lokala nätverk. Som gruppchef kommer du samverka med bl.a. lokala underrättelsesamordnare och i tät samverkan med ytterligare en gruppchef inom det brottsförebyggande området. Du kommer även samverka med externa samverkanspartners såsom kommun och andra samhällsaktörer.

Verksamhetsuppdraget
Som direkt chef i PO Norrbotten

ska du

• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Chefsuppdraget
Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. Hon eller han ger klara instruktioner och ställer tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete.

Kvalifikationer

Som chef på direkt nivå

• kan du hantera din dubbla roll som chef och medarbetare
• kan du förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde
• kan du strukturera information och skapa överblick
• kan du omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift
• inspirerar du till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål.
• bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten

Fullständig kravprofil: Gruppchef till Region Nord, PO Norrbotten, LPO Luleå/Boden, IGV 8

Kontaktpersoner

Eva Wikman, HR partner, för information om bemanningsprocessen 072-573 79 10 eva.wikman@polisen.se


Petra Hinterthaner, rekryterande chef 070-676 75 69

Fackliga företrädare

SEKO polisen, ST region Nord, SACO-S region Nord, Polisförbundet region Nord.Samtliga nås via polisens växel 11414.

Övrig information

Tillsättning sker genom rekrytering

• Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för funktionen gruppchef om 4 år med möjlighet till förlängning
• Placeringsort Luleå

Övrigt:

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C44262/2020, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-Partner.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-partner.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 03 December 2020!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg