Gruppchef till utredningsjourgrupp, Utredningsjoursektionen PO Södra Skåne, Lund

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

17 november 2020

Ansök senast

01 december 2020

Referensnummer

C44162/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Södra Skåne är ett av polisområdena i region Syd. Här finns fem lokalpolisområden, en utredningssektion, en jourutredningssektion samt ett polisområdeskansli. Vi har verksamhet i 16 kommuner från Simrishamn i öster till Lomma i väster.

I sektionen för utredningsjour hanteras frihetsberövade och här sker ärendesamordning inom och utom polisområdet. Vid sektionen bereds också ärenden innan de går vidare till andra sektioner eller redovisas till åklagare. Utredningsjouren är polisområdets kontaktyta dygnet runt för ledningscentral och övriga polisområden i utredningshänseende. Utredningsjouren har jourutrednings- och arrestverksamhet i Ystad och Lund.

Vi söker nu en gruppchef till utredningsjourgrupp 8 med placering i Lund.

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsuppdraget
I gruppen finns skiftestjänstgörande utredare som arbetar både med frihetsberövade och beredningsutredning. Du samarbetar tätt med gruppcheferna för de jourhavande förundersökningsledarna och din kollega i grupp 7 som också har ansvar för skiftestjänstgörande utredare. I gruppen har en del av utredarna just nu kombinationstjänstgöring där en del av arbetstiden genomförs i ingripandeverksamhet vid lokalpolisområde. De arbetsleds då av yttre befäl. I uppdraget ingår därför att samverka med gruppcheferna vid lokalpolisområdet. I uppdraget ingår också att kunna verka som förundersökningsledare inom ramen för sektionens uppdrag.

Som gruppchef för utredningsjourgruppen

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- ansvara för personal och arbetsmiljö
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i Utredningsjourens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
- Polisexamen eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
- minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
- erfarenhet av utredningsarbete
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

meriterande
- Nationell förundersökningsledarutbildning eller förberedande förundersökningsledarutbildning alt. annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av att arbeta i händelsestyrd verksamhet
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
- ingått i ledningsforum.

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil: Gruppchef till utredningsjourgrupp, Utredningsjoursektionen PO Södra Skåne, Lund (C44162/2020).

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Ola Hörberg, tfn 010-56 14 589.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Johanna Tapper, tfn 073-088 38 76.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Förbundsområde Södra Skåne; Leif Östberg, 010-561 69 84
ST region Syd; Jörgen Mårtensson, 010-561 61 18
Seko Polisen; Monica Veberg, 0705-49 11 35
SACO-S region Syd; Carina Ivarsson, 0733-48 37 10

Övrig information

Anställningen
Tillsvidareanställning som inspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Anställningen kan komma att inledas med provanställning
Placering vid utredningsjourgrupp 8, Utredningsjoursektionen, Polisområde Södra Skåne, Region Syd

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 1 december 2020. I dina ansökningshandlingar vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Observera: Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, ta kontakt med ansvarig HR-konsult Johanna Tapper, 073-088 38 76, istället för att registrera dig i systemet.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg