Gruppchefer till Nationella Kontaktenheten vid Nationella Operativa Avdelningen

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

16 november 2020

Ansök senast

30 november 2020

Referensnummer

250/20

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.
Avdelningen har också särskilt ansvar för vissa unika funktioner inom polisen, till exempel finanspolisen, polisflyget, bombskyddet, nationellt it-brottscentrum, nationella telefonväxeln och utredning av kulturarvs- och krigsbrott. Här finns även ansvaret för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Nationella kontaktenheten vid Noa ansvarar för att leverera en tillgänglig och medborgarnära nationell telefonifunktion via växelorterna som är lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enheten har också det samlade nationella processansvaret för polisens kontaktcenter (PKC) nationella viltolycksrådet (NVR) samt regionledningscentraler (RLC). Verksamheterna vid nationella kontaktenheten ställer stora krav på kundfokus samt bemötande- och servicefrågor.

Vi söker nu chefer till gruppen för Processledning samt gruppen för Verksamhetsutveckling. Du är direkt underställd chefen för nationella kontaktenheten och ingår i enhetens ledningsgrupp.


Vid gruppen för Processledning finns processledarna och verksamhetsexperterna för enhetens processansvar. Arbetet i de olika processerna inriktas och samordnas genom gruppchefen.


Vid gruppen för Verksamhetsutveckling finns enhetens verksamhetsutvecklare. Gruppchefen för gruppen för Verksamhetsutveckling inriktar och samordnar verksamhetsutvecklingen vid enheten i nära samarbete med gruppchefen för Processledning.

Arbetsbeskrivning

Som chef på Nationella kontaktenheten

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i enhetens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 • minst ett års erfarenhet av arbetet som arbetsledare, projektledare eller chef
 • polisexamen/akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • van att företräda verksamhet på både svenska och engelska
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande

 • erfarenhet av processledning på nationell nivå eller verksamhetsutveckling
 • bred kunskap om och förståelse för polisverksamheten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till NKE

Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet och ett högt sekretessmedvetande. Då arbetet präglas av internt och externt samarbete kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. Vi beskriver de erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) som vi mäter i bifogad kravprofil.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Jonas Hysing 010-563 39 99
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Ingrid Hammer Larses
073-026 37 32

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-56 391 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Noa, Stockholm, Kungsholmen.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 november 2020 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr 250/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 250/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 november 2020