Biträdande sektionschef till utredningsjoursektionen i Polisområde Stockholm nord

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 200 anställda. Regionen består av fyra polisområden inklusive Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

16 oktober 2020

Ansök senast

02 november 2020

Referensnummer

A590.035/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 200 anställda. Regionen består av fyra polisområden inklusive Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.  Polisområde Stockholm nord är indelat i lokalpolisområdena Norrtälje, Täby, Sollentuna, Solna, Rinkeby, Järfälla och Vällingby. På polisområdesnivån finns Utredningsjoursektionen, Grova brottssektionen, Spaningssektionen, Sektionen för brott i nära relation och Sektionen för operativt stöd. Vidare finns ett polisområdeskansli som leds av kanslichefen.

Här bor närmare 1 miljon invånare. Ännu fler arbetar, passerar och vistas här varje dag. Vi är en myllrande och fantastisk del av Stockholm. Vårt geografiska område spänner från delar av Stockholms stad med Sveriges nationalarena till förort, landsbygd och skärgård ut till Sveriges territorialvattengräns i öster.

Polisområdeschef Patrick Ungsäter:

”Min hälsning till dig som ska bli biträdande sektionschef i polisområde Stockholm nord!

Vi har sedan 2015 arbetat systematiskt för att utveckla vår verksamhet, se helhet före delar och medverka till en sammanhållen Svensk Polis. Vi fortsätter utveckla våra överordnade prioriteringar, snabbare lagföring, arbetet med grova brott och det medarbetardrivna förhållningssättet samtidigt som vi nu tar nästa steg och höjer ambitionsnivån rejält i vårt brottsförebyggande arbete. Vi ska bli än mer närvarande i lokalsamhället och öka brottsuppklarningen. Vi ska fortsätta att arbeta med utvecklingen av utredningsverksamheten, inte minst brott i nära relation och övriga grova brott där vi fortfarande har stora utmaningar.

Vi behöver alltid tänka oss in i framtiden, skapa oss en bild av vad den bär på för våra medborgare, för våra medarbetare och därmed för polisens uppdrag. För att förstå framtiden behöver vi som ledare ha en stark förankring och närvaro i vår verksamhet, och förstå uppdraget och vad som är viktigt och vad som faktiskt gör skillnad för medborgarna. Här möter vi såväl brottsoffer som misstänkta gärningspersoner med respekt och tydlighet. Vi tar likhet inför lagen, jämställdhet och mångfald på stort allvar. Polisområdet samverkar aktivt och prestigelöst med lokalsamhället och andra myndigheter för att skapa hållbara och långsiktiga strukturer som stödjer vårt grunduppdrag.

I vår ledningsgrupp strävar vi efter att ha en hög tillgänglighet och närvaro i vår verksamhet. Vi är måna om allas arbetsmiljö och samverkar med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen på ett förekommande och förtroendefullt sätt. Vi arbetar tillsammans för att förebygga risker och hinder och hos oss är det alltid okey att säga som det är för att hitta de bästa lösningarna tillsammans.

Utifrån erfarenheterna med snabbare lagföring fortsätter vi nu utveckla samverkan i rättskedjan med åklagare, domstolar och kriminalvården.

Vi höjer ambitionsnivån inom kompetensutvecklingsarbetet och är kreativa i vårt arbete för att attrahera och behålla fler medarbetare. Vi arbetar aktivt med chefsutveckling, ser till att såväl nuvarande som nästa generation medarbetare, chefer och ledare får de bästa förutsättningar. Det är ett av våra viktigaste uppdrag – nästa generation ska vara bättre än oss!

Jag har det största förtroende för våra medarbetare och chefer, det ska du också ha. De är skickliga och ambitiösa men känner sig emellanåt otillräckliga i sitt uppdrag. Därför strävar vi efter att våra kollegor ska kunna gå hem efter varje arbetspass med en känsla av stolthet. Vi placerar beslutsmandat så nära ”verkligheten” och lokalsamhället som det är möjligt och lämpligt för att alla ska vara delaktiga i vårt uppdrag och vår utveckling.

Som biträdande sektionschef i polisområde Stockholm nord har du ett viktigt uppdrag att utveckla verksamheten för polisområdets, regionens och polisens bästa. Det innebär att vi alltid ställer oss frågan vad som är bäst för helheten och samverkar över områdets och regionens gränser. Det vi gör ska vara bra för helheten vilket innebär att du behöver vara prestigelös, ödmjuk samtidigt som du är tydlig med förväntningar och resultat.

Som ledare i polisområde Stockholm nord delar du våra värden som innebär att vi strävar efter att;

 • Vara tydliga, uppriktiga och modiga i vårt sätt att kommunicera.
 • Respektfulla och ansvarstagande
 • Tillitsskapande genom att våga släppa kontrollen och bygga relationer över gränser
 • Hållbara genom att vara tydliga med våra förväntningar och utgår från att alla gör sitt bästa liksom att ha balans i privat- och arbetsliv.
 • Stödjande genom att vi ger varandra återkoppling

Jag ser fram emot att få läsa din ansökan till ett av samhällets finaste uppdrag. Här kan du verkligen påverka nutid och framtid för våra medarbetare och medborgare. Det vi gör tillsammans är alltid meningsfullt, många gånger utmanande men också fantastiskt kul och utvecklande.

Jag ser fram emot vårt samarbete. Välkommen med din ansökan!”

Arbetsbeskrivning

Som biträdande sektionschef

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för sektionens verksamhet under ledning av sektionschefen
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • vara en indirekt del av den strategiska ledningsgruppen i polisområdet som ersättare för sektionschefen
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som biträdande sektionschef

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil hittar du här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polisområdeschef Patrick Ungsäter 0733-31 54 77. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Lina Karlsson, 010-564 16 53

Fackliga företrädare

Polisförbundet,
Saco-S,
SEKO Polisen,
ST, nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid jourutredningssektionen i PO Sthlm nord

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 november 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A590.035/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A590.035/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post