Enhetschef Rättsenhet Region Syd

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Skåne län

Utlyst

09 oktober 2020

Ansök senast

26 oktober 2020

Referensnummer

A550.534/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är organiserad i sju polisregioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. De gemensamma avdelningarnas uppdrag är att tillgodose ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär inom respektive ansvarsområde. Avdelningarna har ansvar för all verksamhet inom respektive funktion vilket innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Utifrån principen tillgänglighet och professionalitet ska avdelningarna skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten.
Rättsavdelningen inom Polismyndigheten ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet samt informationsförvaltning. Den har ca 795 anställda och består av tre processenheter och sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen.
Vi söker nu en Enhetschef till Rättsavdelningen, Rättsenhet Syd.
Rättsenheten i region Syd består av ca 120 medarbetare spridda i regionen. Den regionala funktionen ansvarar för att ge juridiskt stöd till såväl det operativa arbetet som ledningen inom polisregionen. I den regionala funktionen ingår även verksamhetsområdena informationsförvaltning, förvaltningsrätt. Det innebär att du som enhetschef för rättsenheten har ett ansvar för dessa områden inom regionen. Du ingår i såväl rättsavdelningens nationella ledningsgrupp som Polisregion Syds ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Inom rättsenheten har du som enhetschef fyra direktrapporterande chefer, varav två har underlydande chefer. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ledarskap och en gedigen juridisk bakgrund inom rättsväsendet. Som strategisk chef ansvarar du, tillsammans med ledningsgruppen, för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete.

Som Enhetschef för Rättsenhet Syd
ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att rättsavdelningens uppdrag genomförs samt driva enhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för enhetens resultat
 • ingå i avdelningens ledningsgrupp och i regionens strategiska ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential. 

Kvalifikationer

har du

 • minst ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • akademisk examen i juridik
 • flerårig erfarenhet från arbete inom rättsväsendet, Regeringskansliet eller motsvarande (meriterande)
 • erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor (meriterande)
 • chefs-och ledarskapsutbildning för strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil: Enhetschef Rättsenhet Syd finns här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Ulrika Lundström,
tel 010 - 563 75 65, ulrika-g.lundstrom@polisen.se.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel 010 – 565 40 24, lena.kohlin@polisen.se.

Fackliga företrädare

SACO: Anna Owens, tel 010-563 48 81
Polisförbundet: Sofia Ask, tel 010-563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, tel 010-567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, tel 010-561 66 27
Samtliga företrädare nås även via Polismyndighetens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • tillsvidareanställning som Sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • placering vid Polisregion Syd i Malmö
 • rollen innebär resor inom regionen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 26 oktober 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr A550.534/2020 i mailets ärendemening.

I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref nr A550.534/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 26 oktober!

Sök jobbet

Ansök via e-post