Enhetschef Underrättelseenheten, Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna.

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 oktober 2020

Ansök senast

02 november 2020

Referensnummer

A573.354/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområden, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. Underrättelseverksamheten ska bedrivas med operativt och strategiskt fokus samt ha en arbetsprocess som stödjer inhämtning, bearbetning och delgivning på lokalpolisområdes- samt regional nivå.

Som enhetschef vid Underrättelseenheten ingår du i Polisregion Västs ledningsgrupp samt i den regionala operativa ledningsgruppen. Som strategisk chef ansvarar du, tillsammans med ledningsgruppen, för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt att driva myndighetens och enhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Underrättelseenheten vid region Väst
ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva regionens och enhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • ingå i regionens operativa ledningsgrupp
 • leda enhetens ledningsgrupp och ansvara för enhetens resultat
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för Underrättelseenheten vid region Väst
har du

 • minst ett par års aktuell erfarenhet (de senaste fem åren) av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen
 • erfarenhet från arbete inom rättsväsendet (meriterande)
 • erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor (meriterande)
 • chefs-och ledarskapsutbildning för strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
  förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil: Enhetschef Underrättelseenheten, Region Väst finns här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Regionpolischef Klas Johansson,
tel 010 – 565 00 05.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel 010 – 565 40 24.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via Polisens växel,
tel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Polismästare alternativt Sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om du inte innehar en tillsvidareanställning inom Polismyndigheten idag.
 • Placering vid Underrättelseenheten, Region Väst.
 • Tjänstgöringsort: Göteborg

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 november 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr A573.354/2020 i mailets ärendemening.

I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref nr A573.354/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 november!

Sök jobbet

Ansök via e-post