Gruppchef till utredningssektionen vid PO Gotland- Region Sthlm

Vi söker en gruppchef till utredningsgrupp 2 på utredningssektionen på Gotland.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Gotlands län

Utlyst

18 oktober 2020

Ansök senast

26 oktober 2020

Referensnummer

C43003/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Om region Stockholm och polisområdet

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Gotland omfattar hela Gotland med ca 59 000 invånare, varav ca 24.000 som bor i Visby. På lokalpolisområdet finns IGV/BF – grupper som uteslutande arbetar med brottsförebyggande och ingripandeverksamhet. Utredningsverksamheten är samlad på Polisområdets utredningssektion som består av fyra grupper varav en jourgrupp, två utredningsgrupper samt en grupp för stationsbefäl och jourförundersökningsledare.

Utredningsverksamheten på Gotland innefattar utredningar av olika karaktär.

Arbetsbeskrivning

Som chef för gruppen leder, prioriterar och fördelar du arbetet och är delaktig i att skapa förutsättningar för en god verksamhet och arbetsmiljö. Du arbetar tätt tillsammans med sektionens övriga gruppchefer och har ett gemensamt ansvar för hela utredningsverksamheten. Du är delaktig i polisområdets taktiska centrum där prioriteringar för hela polisområdet görs dagligen. Du ingår i sektionsledningen där du förväntas ta ansvar för hela sektionens uppdrag och utvecklingsfrågor.

Som gruppchef på utredningssektionen ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens- ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Som gruppchef på utredningssektionen är du

 • Verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • Arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • Ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

OM CHEFSUPPDRAGET
Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande inom den senaste treårsperioden (varav minst 6 månader sammanhängande)
 • för funktionen relevant examen/utbildning exempelvis civil utredare utbildning eller polisexamen
 • erfarenhet av utredningsarbete
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Ingått i ledningsforum
 • FU-utbildning

Meriterande om du även har:

 • Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.
 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.

Som gruppchef på utredningssektionen besitter du förmåga att:

 • använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • vilja initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Johanna Åström 0708-95 17 18 johanna.astrom@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Lisa Westring 010- 56 391 93 lisa.westring@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid PO Gotland, Visby, Utredningssektionen

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg