Chef till Samordningsgrupp 2, Utredningssektionen PO Östergötland

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

07 oktober 2020

Ansök senast

21 oktober 2020

Referensnummer

C42695/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst består av tre polisområden; Östergötland, Södermanland och Jönköping. Polisområde Östergötland är i sin tur indelad i tre lokalpolisområden; Linköping, Norrköping och Motala samt en utredningssektion och ett kansli.

Brottsamordningsgrupp 2 i Östergötland kommer på sikt att bestå av 16 medarbetare och är en del av jourverksamheten som inkluderar jourförundersökningsledning, jourutredning, ärendesamordning och brottssamordning. Brottssamordningsgrupp 2 arbetar med direkt förundersökningsledning i hela polisområdet (hela regionen nattetid) och är navet i ärendenas initiala fas.

Nu söker vi dig som vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling i egenskap av gruppchef och som lockas av att få arbeta i en dynamisk miljö, mitt i händelsernas centrum för alla polisområdets och regionens inkommande utredningsärenden.

Arbetsbeskrivning

Inom ramen för detta chefsuppdrag bär du det fulla verksamhets- och personalansvaret för polisområdets jourhavande förundersökningsledare. Dessa arbetar treskift och finns placerade i både Linköping och Norrköping.

Som chef för Brottssamordningsgrupp 2

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • vid behov leda förundersökningar¨
 • bedriva läges- och omvärldsbevakning på lokal, regional och nationell nivå i syfte att
 • förse jourhavande förundersökningsledare med den information som krävs för att lösa verksamhetsuppdraget

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Eftersom gruppen hanterar ett brett spektrum av olika ärendetyper och du själv förväntas kunna gå in som jourhavande förundersökningsledare vid behov, är det viktigt att du känner dig trygg i din kompetens gällande FU-ledning och inte minst bevisvärdering i ett initialt skede. Ett dialoginriktat förhållningssätt liksom en god förmåga att strukturera och vidareförmedla information från en stor mängd olika kanaler, är avgörande egenskaper som krävs för att lyckas i ditt chefsuppdrag.

En del av ledarskapet kommer att ske på distans, vilket förutsätter att du som gruppchef har en medveten strategi för hur du säkerställer att alla känner sig delaktiga och sedda - trots att ni inte alltid tjänstgör på samma tid eller plats.

Som chef för Brottssamordningsgrupp 2

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
 • erfarenhet av förundersökningsledning
 • genomförd NFU (meriterande)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef Brottssamordningsgrupp Utredningssektionen PO Östergötland

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Jan Staaf, chef Utredningssektionen PO Östergötland. Information om rekryteringsprocessen lämnas av ansvarig HR-konsult Nathalie Ahlbin. Båda nås via vår växel, tel. 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, SEKO Polisen nås via vår växel, tel. 114 14.

Sara Granberg, ST inom Polisen nås via tel. 114 14.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som Polisinspektör alternativt Handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Arbetstid: Dag, flextid tillämpas.
 • Placeringsort är i första hand Norrköping

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg