Gruppchef till rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

05 oktober 2020

Ansök senast

26 oktober 2020

Referensnummer

A553.764/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med ca. 800 anställda. Avdelningen består av enheten för rättslig styrning och stöd, enheten för informationsförvaltning, enheten för förvaltningsrätt, sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för en av grupperna vid enheten för rättslig styrning och stöd som stimuleras av ledarskap och kvalificerat juridiskt arbete samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom Sveriges största myndighet. I ditt uppdrag kommer du att leda ca. 10-12 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Enheten för rättslig styrning och stöd är den centrala enhet som ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bl.a. den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Datainspektionen och Justitiekanslern. 

Enheten ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bl.a. Nationella operativa avdelningen (NOA) samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen. Enheten har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid enheten finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Enheten samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala rättsenheterna. 

Totalt arbetar knappt 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Vid enheten för rättslig styrning och stöd arbetar ca. 50 jurister.

Som gruppchef vid enheten för rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen i Stockholm:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i enhetens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du 

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som jurist inom offentlig verksamhet som arbetsledare, projektledare eller liknande inom senaste femårsperiode
 • akademisk juridisk examen
 • erfarenhet av självständigt juridiskt arbete från domstol, Regeringskansliet, annan myndighet eller motsvarande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande är om du har

 • ingått i ledningsgrupp
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • chefs- och ledarskapsutbildning 

besitter du 

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Utförlig kravprofil för tjänsten gruppchef till rättsavdelningen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Eva Lindeblad Chef för enheten rättslig styrning och stöd tfn 010-563 70 58, 070-244 96 65, mail eva.lindeblad@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Anette Nielsen, mail anette.nielsen@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Fredrik Bergh, tfn 010-563 91 37
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, tfn 010-567 70 92
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Förtroendearbetstid
 • Geografisk placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV senast den 26 oktober 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr med ref. nr. A553.764/2020 i mailets ärendemening. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver tydligt på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A553.764/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post