Gruppchef till Verksamhetsstyrning och Analys(VSA) vid regionkansli Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

14 oktober 2020

Ansök senast

05 november 2020

Referensnummer

A569.874/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Mitt består av Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län och är uppdelat i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett regionkansli. Kansliet har sitt huvudsäte i Uppsala och leds av en regionkanslichef. Kansliet består av sju grupper med ett femtiotal medarbetare. Kansliet utgör ledningsstöd till regionledningen samt stöd till övrig verksamhet. Arbetet på kansliet bedrivs brett och består av bland annat av att bereda, planera och samordna verksamheten inom hela regionen. Inom regionkansliet pågår ett utvecklingsarbete av verksamheten som i nuläget har resulterat till förändring av VSA gruppens uppdrag enligt nedan. Verksamhetsförändringarna genomförs under hösten i samverkan med gruppchefen.

Arbetsbeskrivning

I Verksamhetsstyrning och analys(VSA) gruppens specifika uppdrag ingår bland annat verksamhetsuppföljning, regional samordning samt intern styrning och kontroll. Uppföljning av verksamheten sker genom både kvalitativa och kvantitativa metoder såsom processbaserade uppföljningar, uppföljning av genomförda aktiviteter eller sammanställning av olika data från Polisens system. Inom gruppen finns samordning för brottsförebyggande (BF), utredningsverksamhet, serviceverksamheten, it, utbildningsfrågor, regional övergripande planering samt inriktning 2024. Medarbetare utgår ifrån olika geografiska platser inom regionen vilket innebär att leda på distans.

Som gruppchef för Verksamhetsstyrning och analys

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i regionkansliets ledningsgrupp och i regionens ROLG
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
- Vara ett stöd för verksamheten och särskilt regionledningen


är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för Verksamhetsstyrning och analys

har du
- minst två års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- för funktionen relevant examen/utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (verksamhetsstyrning)
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet


besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Lena Tysk, 070-332 15 47.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Joanna Lindgren 010-567 52 81

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, SEKO nås via Polisens växel 114 14.

ST, Linnéa Hjelm, 010-56 754 95

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning som kommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placering i Region Mitt, Västerås, Gävle eller Uppsala
– Förtroendearbetstid


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning


Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 5 november 2020 via e-post till jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A569.874/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A569.874/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post