Gruppchefer till BF/IGV-verksamheten vid lokalpolisområde Södertälje, Polisområde Syd

Vill du vara med och driva ett långsiktigt och hållbart arbete i ett särskilt prioriterat område i Region Stockholm och specifikt i lokalpolisområde Södertälje? Vi söker nu gruppchefer till BF-IGV- verksamheten.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

15 oktober 2020

Ansök senast

30 oktober 2020

Referensnummer

C42906/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm Syd är Sveriges största polisområde och är indelat i åtta lokalpolisområden. Här bor och arbetar över en miljon invånare. Södertälje lokalpolisområde består av tre kommuner. Dessa är Södertälje, Nykvarn och Salem. Lokalpolisområdet består av en stadskärna med småstadskaraktär, publika arenor, knutpunkter samt landsbygd. Södertälje har ett rikt krog- och uteliv samt flera idrottsverksamheter med stort publikintresse inom fotboll, hockey och basket.

Södertälje polishus är en levande polisstation med dygnet runt verksamhet i form av arrest- och jourverksamhet, gods- och beslagshantering med mera.

Lokalpolisområde Södertälje innefattar områden klassade som särskilt prioriterade med komplexa problembilder kopplade till organiserad brottslighet och kriminella nätverk.

För att bryta den negativa trenden i Stockholms prioriterade och socioekonomiskt utsatta områden har Polisregion Stockholm beslutat om olika initiativ- och ambitionshöjningar. För oss i Södertälje är en del av detta, det som benämns som initiativ Tore 3 som specifikt syftar till att kraftigt reducera de kriminellas påverkan på lokalsamhället för att vända trenden i de utsatta områdena.

Lokalpolisområde Södertälje söker nu tre gruppchefer till den brottsförebyggande- och ingripandeverksamheten. Du behövs och kan göra skillnad!

Vi strävar mot att erbjuda de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö som bidrar till en hög delaktighet och arbetsglädje i hela organisationen.

Lokalpolisområdets ingripande- och brottsförebyggande uppdrag kan övergripande beskrivas enligt följande:

 • Ingripandeverksamhet
 • Nära samarbete med andra enheter både internt och externt
 • Planlagd linjeverksamhet och planlagda insatser utifrån samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och lokal lägesbild
 • Trafiksäkerhetsarbete enligt den nationella trafikstrategin
 • Arbete mot grov organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv
 • Arbete mot ungdomsbrottslighet
 • Arbete med stöd till brottsoffer
   

Lokalpolisområdets ingripande- och brottsförebyggande uppdrag bedrivs dygnet runt. Som chef för en BF/IGV-grupp har du medarbetare som tjänstgör på 3-skift.  

Arbetet bedrivs brett med både händelsestyrd- och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet, vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef på BF/IGV

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområde Södertäljes ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • vid behov fatta initiala beslut som förundersökningsledare
 • samverka med regionledningscentralen, regionala insatsledare, yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare och övriga ledningsfunktioner

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

 Det är meriterande om du har fu-ledarutbildnig.

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskpasförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Det är angeläget att du i din ansökan anger hur din kompetens svarar mot kravprofilen.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av:
Kristoffer Olofsson
Svaromål, bitr lokalpolisområdeschef
072-507 28 52.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av:
Marita Thylén
HR-konsult
070-895 17 57

Fackliga företrädare

Ulf Ask OFR/P
073-940 42 70

Nils Karlsson, SACO-S
073-982 89 86

ST och SEKO
nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering vid lokalpolisområde Södertälje
 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast
den 30 oktober 2020
.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult, Marita Thylén, 070-895 17 57.


Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg