Gruppchefer till Bedrägerisektionen i Göteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

13 oktober 2020

Ansök senast

27 oktober 2020

Referensnummer

C42902/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Har du viljan att arbeta i en dynamisk miljö mot en snabbt växlande brottskategori? Vill du hitta nya vägar att komma åt den organiserade brottsligheten tillsammans med engagerade medarbetare? Varmt välkommen att söka som gruppchef till oss på Bedrägerisektionen!

Bedrägerisektionen
Bedrägerisektionen i region Väst är organiserade under den regionala utredningsenheten och verksamheten bedrivs på flera platser i regionen. Verksamheten ska med högt mått av tillit, engagemang och delaktighet skapa en effektiv resurs med högt förtroende hos interna och externa samverkansparter. Arbetsplatsen präglas av ett medarbetardrivet utvecklingsarbete där varje medarbetare känner en stor delaktighet och trygghet inför uppdraget.

Bedrägerier och bidragsbrott är ett växlande problem som i allt större utsträckning också utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Brottsfenomenet utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället, varför en stor uppgift för sektionen är att utveckla verksamheten för att möta nya förutsättningar.

Arbetsbeskrivning

Nu söker Bedrägerisektionen dig som vill driva utredningsarbetet framåt tillsammans med våra engagerade och ambitiösa medarbetare. Din grupp består av tiotalet utredare som har hög kompetens inom bedrägeriområdet. Som gruppchef leder du gruppens arbete utifrån ett fullt personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar samtidigt som du verkar som förundersökningsledare.

För att lyckas i rollen har du ett genuint intresse för ledarskap, personal och förundersökningsledning. Du trivs med samverkan och att företräda Bedrägerisektionen både internt och externt samt vill bidra till att sprida kunskap inom området. Då Bedrägerisektionen är en regional resurs krävs en mycket god helhetssyn och förmågan att se egna verksamheten i ett större perspektiv.

Som gruppchef
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant akademisk examen/utbildning
 • minst sex månaders erfarenhet av att verka som förundersökningsledare
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, dvs brottsutredande verksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chefer: Magnus Lindegren och Fredrick Boström

Undrar du något om rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig HR-konsult: Amanda Jonasson

Nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

SEKO polisen, ST inom polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Är du inte redan anställd inom Polismyndigheten tillämpas sex månaders provanställning
 • Tjänsteställe: Göteborg
 • Arbetstid: Dagtid med flex

Har du skyddad identitet eller vill komplettera din ansökan kontaktar du ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg