Gruppchefer till UL, lokalpolisområde Botkyrka

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

14 oktober 2020

Ansök senast

29 oktober 2020

Referensnummer

C42833/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Botkyrka innefattar områden som är klassade som utsatta och särskilt prioriterade med påtaglig problematik kring organiserad brottslighet och kriminella nätverk. För att bryta den negativa trenden i Stockholms prioriterade och socioekonomiskt utsatta områden har polisregion Stockholm beslutat om initiativ- och ambitionshöjning. Det syftar till att långsiktigt stärka de särskilt prioriterade områdena i regionen. Satsningen ska leda till att minska den samhällshotande brottsligheten samt öka tryggheten för medborgarna i området.

Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde och är indelat i mindre lokalpolisområden, Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Området spänner från storstad till mindre kommuner med småstadskaraktär, från landsbygd och skärgård till publika arenor och knutpunkter för alla trafikslag.

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu gruppchefer till den inre verksamheten.

På lokalpolisområde Botkyrka har vi en stor bredd inom utredningsverksamheten. Vi hanterar allt ifrån barn och ungdomsbrott, familjevåld, polisledda förundersökningar samt brott av grövre karaktär som leds av åklagare.

I funktionen kommer du att ha personal- och verksamhetsansvar. Du ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, som i sin tur har ett gemensamt ansvar för lokalpolisområdets verksamhet och resultat. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten både inom respektive grupp samt inom lokalpolisområdet som helhet.

Kvalifikationer

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande, företrädesvis inom aktuellt verksamhetsområde under den senaste femårsperioden
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområde
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

det är meriterande om du har

 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av förundersökningsledning
 • erfarenhet gällande brott i nära relation
 • chefs-och ledarskapsutbildning
 • förundersökningsledarutbildning
 • operativa ledningsutbildningar

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Utförlig kravprofil gruppchefer till Botkyrka 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Patrik Sverin, Rekryterande chef 070-894 62 93
Eva Holmen, HR-konsult 072-221 95 83

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Placeringsort: Tumba
Funktion: Gruppchef

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 29 oktober 2020.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg