Jurist till Polismyndighetens rättsavdelning med placering i Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu jurister för ett vikariat vid enheten för rättslig styrning och stöd, med placering i Stockholm. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samt

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

14 oktober 2020

Ansök senast

01 november 2020

Referensnummer

A580.576/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Rättsavdelningen, med cirka 800 medarbetare, har utöver de rättsliga delarna även ansvar för bland annat förvaltningsrättsliga ärenden, diarieföring och arkiv. Totalt arbetar knappt 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Rättsavdelningen består av tre centrala enheter, sju regionala enheter samt ett kansli.

Enheten för rättslig styrning och stöd är den centrala enhet som ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bland annat den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Datainspektionen och Justitiekanslern. Enheten ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bland annat Nationella operativa avdelningen (NOA), samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen. Enheten har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid enheten finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Enheten samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala enheterna. Vid enheten för rättslig styrning och stöd arbetar ungefär 50 jurister.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta med verksamhetsnära rättsligt stöd till Gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen (NOA). Gränspolissektionen svarar för en sammanhållen svensk gränskontroll med ett centralt ansvar för att samordna och strukturera de svenska gränskontrollerande myndigheternas arbete, är nationell enhet för gränskontroll, utlänningskontroll, verkställighet och andra utlänningsrättsfrågor samt är nationell kontaktpunkt för bl.a. Frontex och andra länders organisationer inom området gräns- och utlänningskontroll. Du kommer att arbeta med juridiskt stöd inom ramen för det nationella Etiasprojektet. Etias är ett  EU-gemensamt system för reseuppgifter och resetillstånd som inrättades genom europaparlamentets förordning 2018/1240. Det nationella Etiasprojektet har till uppgift att organisera och driftsätta den nationella enhet som Sverige ska inrätta i enlighet med förordningen och beräknas pågå till och med planerat driftsättningsdatum december 2022.

Gränspolisområdet regleras i hög grad av EU-rättsakter och har en tydlig internationell prägel. Arbetet kan innebära deltagande i arbetsgrupper och möten som arrangeras av EU.

Att ge rättsligt stöd till denna verksamhet innebär att skriva rättsutredningar och bidra med expertis i rättsliga frågor i syfte att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för gällande rätt, men också att identifiera behov av författningsändringar och bidra till rättsutvecklingen. Du ska självständigt kunna driva ditt eget arbete men också ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten. Rättsfrågorna som du kan komma att hantera kommer huvudsakligen att beröra unionsrätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt, dataskydd och personuppgiftsfrågor, samt offentlighet och sekretess.

Tjänsten är finansierad av Fonden för inre säkerhet.

EU-flaggan med texten Europeiska Unionen Fonden för inre säkerhet

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

  • har juristexamen
  • har minst 3 års  erfarenhet av självständigt juridiskt arbete t.ex. från domstol, Regeringskansliet, myndighet eller motsvarande
  • har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
  • har en mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift samt vana av att tillgodogöra dig formella underlag på engelska

 

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även

  • har erfarenhet från verksamhet med fokus på migrations- eller gränsfrågor
  • har genomfört notarietjänstgöring
  • har erfarenhet av arbete inom EU-institutionerna och/eller med EU-frågor på myndighetsnivå
  • har erfarenhet av arbete inom en brottsbekämpande myndighet

Att arbeta som jurist vid Polismyndigheten förutsätter att du är självständig med en mycket god analytisk förmåga och att du är noggrann och strukturerad. Arbetsuppgifterna ställer även krav på att du trivs med att arbeta i grupp och att du kan arbeta i ett högt tempo. Du har förmåga att överblicka och självständigt analysera problem och föreslå lösningar. Då en betydande del av arbetet inom projektet kommer att bygga på EU-gemensamma underlag ska du ha förmåga att omsätta komplexa juridiska och/eller tekniska underlag till handgripliga och konkreta produkter. Utöver det förutsätter rollen att du är prestigelös och lösningsinriktad.

 

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Marcus Karlberg, 072 – 229 42 50

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Hannele Suuronen, hannele.suuronen@polisen.se

 

 

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh/SACO tfn 010-563 91 37

Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92

Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställningsform: Vikariat, t.o.m. 31 december 2021

Arbetsort: Stockholm

Arbetstid: Förtroendearbetstid

Tillträde: Enligt överenskommelse, dock så snart som möjligt

Funktion: Jurist, Rättslig styrning och stöd, Rättsavdelningen

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 2020-11-01 I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A580.576/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A580.576/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post