Polismyndigheten söker Vakthavande befäl till RLC Region Mitt

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu Vakthavande befäl till RLC, Region mitt. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet.

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

12 oktober 2020

Ansök senast

23 oktober 2020

Referensnummer

A567.512/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du tillsammans med dina medarbetare arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag att skapa trygghet för medborgarna och förtroende för Polisen i samverkan med lokalsamhället?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Regionledningscentralen (RLC) i Region Mitt ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och utgör en sektion vid den Operativa enheten. På RLC bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Härifrån leds även större insatser i regionen.

Nu rekryterar vi vakthavande befäl (VB) till RLC Region Mitt med placering i Uppsala.

Arbetsbeskrivning

Vakthavande befäl ansvarar för att utifrån en uppdaterad operativ lägesbild utöva taktisk ledning inom regionen i nära samverkan med nationella ledningscentralen. Med taktisk ledning avses att proaktivt leda och omfördela resurser inom regionen där de bäst behövs eller förväntas komma att behövas under pågående eller närmast kommande arbetspass. Den taktiska ledningen ska utövas så att regionens samlade yttre resurser kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Vakthavande befäl kan utses att vara räddningsledare för sådan statlig räddningstjänst som ankommer på polisen.

Vakthavande befäl ansvarar inom ramen för vaktuppdraget för att

 • Leda regionens händelsestyrda verksamhet
 • Utöva operativ planering och fördela arbetet vid RLC
 • Sätta in verksamheten och separata händelser i ett helhetsperspektiv och vara proaktiv vid utövandet av taktisk ledning
 • Göra snabba prioriteringar och fatta beslut
 • Samverka prestigelöst och nära med PKC, yttre befäl och jourhavande förundersökningsledare och stationsbefäl
 • Vid ej planerad, särskild händelse, initiera en inre ledningsstab
 • Fatta myndighetsbeslut enligt delegationsordningen och ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande författningar, polismyndighetens mål och de mål som enligt myndighetens styrmodell utarbetats av medarbetare och chefer vid respektive RLC.

Vakthavande befäl har vidare inom ramen för vaktuppdraget det yttersta ledningsansvaret för regionens händelsestyrda verksamhet. Vakthavande befäl initierar och ansvarar för att regionen snabbt kan övergå att leda verksamhet i särskild ordning enligt bestämmelser för särskild händelse. Arbetstiden är förlagd på obekväm arbetstid och bedrivs i 3-skift. Vakthavande befäl tilldelas arbetsmiljöuppgifter av tillsynskaraktär med syfte att främja en god och säker arbetsmiljö för den personal som står till förfogande under arbetsledning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Genomförd polisutbildning, i enlighet med Polisförordning (2014: 1104)
 • Bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet
 • Erfarenhet av arbetsledning i operativ verksamhet samt erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet
 • Erfarenhet av yttre ledning

Det är meriterande om du även har:

 • Deltagit i någon ledarskapsutbildning på indirekt nivå, direkt nivå eller motsvarande.
 • Kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället samt relevanta regelverk/styrdokument för polismyndighetens verksamhet och kunskap i MS Office-paketet.
 • Kunskap i Storm MA/Cortex/Karta.
 • Kunskap om eftersök av försvunnen person (EFP/MSO).
 • Kunskap om utredning och lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU).
 • Genomgått nationell grundutbildning i operativ ledning samt stabsmetodik.

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på att utöva operativ ledning och styrning av regionens samlade resurser under icke kontorstid och vid behov omfördela resurs där den bäst behövs, och i förkommande fall med polischef i beredskap och kommenderingschef.

Vi söker dig som har:

 • Förmåga att kommunicera tydligt och rakt men ändå vara lyhörd för andras uppfattningar
 • Tillit och förtroende för medarbetarnas förmåga och vilja att bidra och ge medborgarna god service.
 • Förmåga att för den interna verksamheten inom RLC omfördela resurser där den bäst behövs regionalt och nationellt
 • Förmåga att kunna göra snabba prioriteringar och fatta snabba beslut på ibland ofullständigt beslutsunderlag
 • Ett stort intresse för verksamhetsutveckling
 • En god förmåga att leda operativa ärenden aktivt

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef: Patrik Skörvald, 010-56 760 57

HR-Konsult: Hampus Haettman, 073-0749884

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via 114 14.

Övrig information

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Placeringen

 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Arbetsort: Uppsala
 • Arbetstid: Arbetet bedrivs i 3-skift. Periodplanering.
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Säkerhetsklass 2
 • Anställning: Kommissarie

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.mitt@polisen.se senast den 23/10 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A567.512/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A567.512/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontaktar ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post