Sektionschef till Utveckling och samordning, Kompetensenheten, HR-avdelningen, Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

16 oktober 2020

Ansök senast

02 november 2020

Referensnummer

C43045/2020

Arbetsplatsbeskrivning

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.

Kompetensenheten som består av sektionerna Grundutbildning, Fort- och vidareutbildning samt Utveckling och samordning, är den enhet vid HR-avdelningen som har ansvar för Polismyndighetens utbildningsverksamhet både vad gäller grundutbildning till polis och utbildning för redan anställda.

Till sektionen Utveckling och samordning söker vi nu en chef med uppdrag att leda och vidareutveckla arbetet inom sektionen utifrån dess övergripande uppdrag att planera, utveckla, samordna och följa upp polisens utbildningsverksamhet. I uppdraget ingår också att säkerställa ett effektivt och väl fungerande administrativt  stöd till enheten. 

Du är direkt underställd chefen för Kompetensenheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå.

Arbetsbeskrivning

Som chef för sektionen för Samordning och Utveckling vid HR-avdelningen

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen leda och styra verksamheten vid enheten
 • ingå i enhetens ledningsgrupp och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget
 • minst tre års erfarenhet av att självständigt driva och leda tillsammans med andra chefer
 • minst tre års erfarenhet av arbete med strategisk ledning och samordning av utbildning
 • minst tre års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation

det är meriterande om du har

 • arbetat med utbildningsfrågor vid högskola eller universitet

besitter du

 • förmåga att se den egna verksamhetens ansvar i ett större sammanhang
 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska 

Fullständig kravprofil: sektionschef till sektionen för Samordning och Utveckling, kompetensenheten, HR-avdelningen 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Pia Lindberg, tfn 010-564 01 63

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Charlotte Ryrberg, tfn 010-563 64 31

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, Saco tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10
Johan Gertz Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm/Solna

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2 november 2020. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg