Sektionschefer till kammarverksamheten vid Noa, Ekobrottskansliet, Ekobrottsmyndighetens verksamhet i Stockholm

En stark och utvecklad samverkan mellan Noa och Ekobrottsmyndigheten är nödvändig för en effektiv brottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten bedriver verksamhet över hela landet, på 8 verksamhetsorter.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

15 oktober 2020

Ansök senast

05 november 2020

Referensnummer

A586.520/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Myndigheten prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Detta genom att bekämpa t.ex. punktskattebrott, skattebrott som grundar sig på mervärdesskatt inom EU, penningtvättbrott samt ärenden som kan ha anknytning till terrorismfinansiering.

Nationella operativa avdelningen (Noa) – Ekobrottskansliet (EBK)

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att utveckla, styra och samordna Polismyndighetens nationella och internationella operativa arbete samt att genom nationella och internationella lägesbilder vara ett strategiskt och operativt stöd i myndigheten.

Avdelningen har ca 1800 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet.

 En stark och utvecklad samverkan mellan Noa och Ekobrottsmyndigheten är nödvändig för en effektiv brottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten bedriver verksamhet över hela landet, på 8 verksamhetsorter. Chefen EBK ansvarar bl.a. för verksamheten vid de 5 polisoperativa enheterna samt viss polisiär verksamhet vid ekobrottskammarna.

Arbetsbeskrivning

Du kommer som polisiär chef/kommissarie vid ekobrottskammare att vara direkt underställd enhetschefen för Ekobrottskansliet och ansvara för poliserna på kammaren. Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för att Ekobrottskansliets uppdrag genomförs för verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten.

Chefsåklagaren leder verksamheten vid ekobrottskammaren med undantag för specifika polisiära arbetsuppgifter som t.ex. verkställande av tvångsmedel. Som kommissarie ingår du i kammarledningen och biträder chefsåklagaren i att leda och styra kammaren mot myndighetens uppsatta mål. Tillsammans ansvarar ni för ledning, styrning och uppföljning av det operativa arbete som sker på kammaren. Du ska aktivt medverka till att skapa ett öppet klimat vid Ekobrottsmyndigheten och vilja utveckla kammaren och arbetet genom exempelvis ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Du kommer samverka med andra myndigheter så som Polismyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare.

Du kommer att ingå i områdesledningsgruppen i Stockholm tillsammans med övriga chefer vid Ekobrottsmyndigheten.

Kvalifikationer

Som sektionschef för kammarverksamheten vid Noa, Ekobrottskansliet 

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • polisexamen
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av brottsutredningsverksamhet

Vi ser det som meriterande om du över ovan även har:

 • erfarenhet av utredningar rörande ekonomisk brottslighet
 • kunskaper inom ekonomi, skatterätt eller redovisning
 • erfarenhet av externt samarbete med myndigheter och andra organisationer och andra yrkesgrupper
 • erfarenhet av att leda större insatser, t.ex. tillslag
 • erfarenhet av att arbeta inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet          
 •  

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil hittar du här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Torbjörn Rosén, 010-562 90 72. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lina Karlsson, 010-564 16 53.

Fackliga företrädare

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27
Fredrik Bergh, Saco tfn 010-563 91 37

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Ekobrottskansliet tillämpar förtroendearbetstid i enlighet med gällande kollektivavtal. Tillträde till tjänsten sker i dialog med rekryterande chef och eventuell avlämnande chef.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 5 november 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A586.520/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A586.520/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post