Vakthavande befäl (Vb) vid regionsledningscentralen (RLC)

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

06 oktober 2020

Ansök senast

27 oktober 2020

Referensnummer

A557.448/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du tillsammans med dina medarbetare arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag att skapa trygghet för medborgarna och förtroende för Polisen i samverkan med lokalsamhället? 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Beskrivning av regionledningscentralen 
Region Syd Regionledningscentral, RLC, ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och är en sektion vid Operativa enheten. Arbetsplatsen består av RLC­ operatörer och befäl som tjänstgör på Toftanäs i Malmö. På RLC region Syd bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Här leds och planeras större händelser i regionen. Dagens servicenivå är bra, dock bedriver vi ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete av vår verksamhet. 

Nu söker vi vakthavande befäl (VB) vid RLC Region Syd.

Arbetsbeskrivning

Vakthavande befäl ansvarar för att utifrån en uppdaterad operativ lägesbild utöva taktisk ledning inom regionen i nära samverkan med nationella ledningscentralen. Med taktisk ledning avses att proaktivt leda och omfördela resurser inom regionen där de bäst behövs eller förväntas komma att behövas under pågående eller närmast kommande arbetspass. Den taktiska ledningen ska utövas så att regionens samlade yttre resurser kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Vakthavande befäl kan utses att vara räddningsledare för sådan statlig räddningstjänst som ankommer på polisen.

Vakthavande befäl ansvarar inom ramen för vaktuppdraget för att:

• Leda regionens händelsestyrda verksamhet
• Utöva operativ planering och fördela arbetet vid RLC
• Sätta in verksamheten och separata händelser i ett helhetsperspektiv och vara proaktiv vid utövandet av taktisk ledning
• Göra snabba prioriteringar och fatta beslut
• Samverka prestigelöst och nära med PKC, yttre befäl och jourhavande förundersökningsledare
• Vid ej planerad, särskild händelse, initiera en inre ledningsstab
• Ge medarbetare och chefer feedback och återkoppling på utfört arbete
• Fatta myndighetsbeslut enligt delegationsordningen och ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gälande författningar, polismyndighetens mål och de mål som enligt myndighetens styrmodell utarbetats av medarbetare och chefer vid respektive RLC.

Vakthavande befäl har vidare inom ramen för vaktuppdraget det yttersta ledningsansvaret för regionens händelsestyrda verksamhet. Vakthavande befäl initierar och ansvarar för att regionen snabbt kan övergå att leda verksamhet i särskild ordning enligt bestämmelser för särskild händelse. Arbetstiden är förlagd på obekväm arbetstid och bedrivs i 3-skift.

Kvalifikationer

Krav

Vi söker dig som har:

 • Genomförd polisutbildning, i enlighet med Polisförordning (2014: 1104)
 • Bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet
 • Erfarenhet av arbetsledning i operativ verksamhet samt erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet
 • Deltagit i någon ledarskapsutbildning på indirekt nivå, direkt nivå eller motsvarande
 • Kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället samt relevanta regelverk/styrdokument för polismyndighetens verksamhet och kunskap i MS Office-paketet

Meriterande

Det är meriterande om du har:

 • Kunskap i Storm MA/Cortex/Karta
 • Kunskap om eftersök av försvunnen person (EFP)
 • Kunskap om utredning, lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)
 • Genomgått nationell grundutbildning i operativ ledning samt stabsmetodik
 • Genomgången nationell VB utbildning

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på att utöva operativ ledning och styrning av regionens samlade resurser under icke kontorstid och vid behov omfördela resurs där den bäst behövs, tillsammans med polischef i beredskap och i förkommande fall kommenderingschef.

Vi söker dig som har:

 • Förmåga att kommunicera tydligt och rakt men ändå - så långt tiden tillåter - vara lyhörd för andras uppfattningar
 • Tillit och förtroende för medarbetarnas förmåga och vilja att vilja bidra och ge medborgarna en god service
 • Förmåga att för den interna verksamheten inom RLC omfördela resurser där den bäst behövs regionalt och nationellt
 • Förmåga att kunna göra snabba prioriteringar och fatta snabba beslut på ibland ofullständigt beslutsunderlag

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Nicklas Karlsson, rekryterande chef: 070-6182903
Information om rekryteringsprocessen lämnas av Linda Eriksson, HR-konsult: linda.eriksson3@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Kjell Frisdal, 010-56 141 67
Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35
Polisförbundet Anna Palmblad, 0724-511755
ST nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Malmö
Arbetstid: Arbetet bedrivs i 3-skift under årets alla veckor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställning: Kommissarie

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen.

Vid urvalsförfarandet kan tester förekomma.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 27 oktober 2020. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.syd@polisen.se. Märk din ansökan med dnr A557.488/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till: Polismyndigheten, HR-direkt, 20590 Malmö eller kontakta ansvarig rekryterare Linda Eriksson, linda.eriksson3@polisen.se

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information.

Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post