Analytiker till Underrättelsesektionen i region Mitt, Uppsala

Underrättelsesektionen i Region Mitt söker en analytiker till gruppen för underrättelsesamordning med placering i Uppsala.

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

29 september 2020

Ansök senast

13 oktober 2020

Referensnummer

A548.542/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Uppdraget för Polisens underrättelsetjänst är att upptäcka, förebygga och förhindra brottslighet och ordningsstörningar. I underrättelseprocessen ingår att inhämta, registrera, bearbeta, analysera och sammanställa information som utgör underlag för beslut i olika tidsskalor. Fokus ligger på kriminella aktörer, aktiviteter och fenomen. Fokusområdena styrs bland annat av den polisoperativa inriktningen mot allvarlig och organiserad brottslighet. Våra mottagare finns på alla beslutsnivåer inom polisverksamheten och även vid samverkande myndigheter. Vi producerar beslutsunderlag i taktisk, operativ och strategisk tidsskala.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Region Mitt har drygt 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Uppsala, Västmanland och Gävleborg, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionspolischefen.

Underrättelsesektionen som utgör en av de tre regionala enheterna i Polisregion Mitt består av fem grupper; en grupp i respektive polisområde (Gävleborg, Uppsala och Västmanland), en grupp för informatörsverksamheten och en grupp för samordning av verksamheten. För verksamheten finns en regional chef som därigenom har funktionsansvaret för verksamheten, medan NOA har processansvaret.

Arbetsbeskrivning

Underrättelsesektionen i Region Mitt söker en analytiker till gruppen för underrättelsesamordning med placering i Uppsala.

Arbetsuppgifterna för en analytiker på Underrättelsesektionen är att utifrån varierande uppdrag skapa rapporter och underrättelseunderlag på olika nivåer. Som analytiker hos oss tar du fram analyser i olika tidsperspektiv, vilka sedan fungerar som underlag för operativa och/eller strategiska beslut. Arbetet innebär ofta att sammanfatta stora mängder information både enskilt och i team. Vidare kommer arbetet präglas av samarbete och kontakter både internt och externt. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har hög integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och kan hantera skyddsvärd information.

Som analytiker med regionalt uppdrag inom Underrättelsesektionen kommer du att:

 • Utifrån insamlad, värderad och bearbetad information, på uppdrag och efter behov, analysera och producera olika typer av efterfrågade underrättelseprodukter.
 • Ha ett samordnande uppdrag för de regionala analysuppdragen samt aktuella analysprodukter i samverkan med övriga analytiker på Underrättelsesektionen. I detta kan ingå kvalitetssäkrande av analysprodukter som produceras inom sektionen.
 • Samordna beställningar av men även genomföra hot- och riskanalyser.
 • Upprätta regionala underrättelse- och lägesbilder som underlag för ledningsbeslut eller operativa åtgärder.
 • Presentera underlag både skriftligen och muntligen.
 • Bedriva metodutveckling avseende analys och bedömningar (t.ex. inom ramen för stabsarbete eller bedömning av kriminella konflikter)
 • Utgöra kontaktpunkt för regionens analysfunktion mot andra samverkanspartners och även internt. 

Underrättelseverksamheten utvecklas hela tiden och nya uppdrag kan därför tillkomma.

Kvalifikationer

 • Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning, gärna kriminologi, eller är polis med motsvarande kunskaper och färdigheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.

Meriterande:

 • Erfarenhet av underrättelsearbete och analysarbete inom arbetet mot organiserad brottslighet
 • Erfarenhet från arbete inom brottsbekämpande myndigheter
 • Erfarenhet av utredningsarbete inom arbetet mot organiserad brottslighet
    

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, det är därför viktigt med ett högt sekretessmedvetande. Som person är du analytisk, strukturerad, noggrann och engagerad. Du är mål- och resultatinriktad och ska kunna acceptera toppar av intensivt arbete. Du måste trivas med att arbeta i olika gruppkonstellationer och ha lätt för att etablera och vidmakthålla kontakter.

Då en stor del av arbetet präglas av samarbete och kontakter både internt och externt kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Kontaktpersoner

Marika Gustafsson, gruppchef, tfn 010-567 68 53 mobil: 070-246 5962
Jörgen Pettersson, sektionschef, tfn 010-567 69 70
Linda Axner, HR-konsult, tfn 010-567 52 66

Fackliga företrädare

ST inom Polisen, Peter Myrasch Regnell, telefon: 010-56 78370,
peter.myrasch-regnell@polisen.se

SACO, Polisförbundet, SEKO, Polisen nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning 6 månader
Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Analytiker Underrättelse

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om säkerhetsprövning under http://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) via e-post till jobb.mitt@polisen.se märkt med ref.nr A548.542/2020 i ämnesraden senast den 13/10 2020. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar oss via kontaktpersonerna innan du sänder in din ansökan

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på http://www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post