Sök på polisen.se

Biträdande Lokalpolisområdeschef till lokalpolisområde Östra Fyrbodal

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 september 2020

Ansök senast

30 september 2020

Referensnummer

A518.766/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du leda ett spännande och utmanande utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare och chefer inom Polisområde Fyrbodal? Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? Då är du välkommen till Region Väst, polisområde Fyrbodal och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Varje polisområde är indelat i ett antal lokalpolisområden. Ca 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i de fem polisområdena, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolisområden; västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli. I lokalpolisområde Östra Fyrbodal arbetar drygt 200 medarbetare inom IGV, utredning samt stöd och service. Området omfattar kommunerna Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en utvecklingsorienterad Biträdande Lokalpolisområdeschef till Östra Fyrbodal

I rollen som biträdande chef leder du och utvecklar verksamheten tillsammans med ca 200 medarbetare inom verksamhetsgrenarna stöd/serviceverksamhet, brottsförebyggande- och ingripandeverksamhet samt utredningsverksamhet. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du är direkt underställd chefen för lokalpolisområdet och arbetar i nära samverkan med denne.

Tillsammans med lokalpolisområdeschefen och 18 gruppchefer leder du och utvecklar lokalpolisområdets verksamhet enligt Polismyndighetens visioner och mål. I polisområdets uppdrag är det brottsförebyggande arbetet och fortsatt satsning gällande särskilt utsatta brottsoffer i fokus.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Utifrån den lokala problembilden är det av stor vikt att tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften. Arbetet ställer krav på en tydlig helhetsfokus för hela Polisområdet Fyrbodal men också utifrån det regionala perspektivet.

Som biträdande lokalpolisområdeschef ingår du i lokalpolisområdets ledningsgrupp. Du kommer bland annat att vara involverad i och ansvara för uppgifter inom ramen för det lokala arbetsmiljöarbetet i samverkan med arbetstagarorganisationer, men också arbeta med kompetensförsörjnings-och utbildningsfrågor. Tillsammans med lokalpolisområdeschefen kommer du att ha ett personalansvar för lokalpolisområdets gruppchefer. Arbetet ställer krav på att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor. Målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten men också att stärka polisområdet till att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsplats att verka i.

Som biträdande chef för lokalpolisområdet

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för lokalpolisområdets verksamhet under ledning av lokalpolisområdeschefen
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som biträdande chef för lokalpolisområdet

har du 

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer 
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen

Meriterande:

 • erfarenhet av att leda och utveckla utredningsverksamhet inom polismyndigheten
 • erfarenhet av brottsförebyggande arbete inom lokalpolisområde
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se fullständig kravprofil för Biträdande Lokalpolisområdeschef här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Jenny Wester.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Iwona Appelqvist
Båda nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås genom polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid lokalpolisområde Östra Fyrbodal, Trollhättan
 • Förtroendearbetstid vid överenskommelse

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 september 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A518.766/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A518.766/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post