Chef till Brottsförebyggande gruppen vid Nationellt bedrägeri centrum, Utredningsenheten Noa, ref 182/20

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

03 september 2020

Ansök senast

24 september 2020

Referensnummer

182/20

Arbetsplatsbeskrivning

Beskrivning av arbetsplatsen
Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.

Avdelningen har också särskilt ansvar för vissa unika funktioner inom polisen, till exempel finanspolisen, polisflyget, bombskyddet, nationellt it-brottscentrum, nationella telefonväxeln och utredning av kulturarvs- och krigsbrott. Här finns även ansvaret för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Utredningsenheten är den största enheten på Noa och har idag ca 425 medarbetare. Utredningsenheten består av sex sektioner; utredningssektionen, sektionen för särskilt utredningsbiträde, spaningssektionen, sektionen för särskilda insatser, nationellt it-brottscentrum samt aktionsgruppsektionen. NBC blir nu den sjunde sektionen på Utredningsenheten.
Vi söker nu en gruppchef till Nationellt bedrägericentrum (NBC). Du är direkt underställd chefen för NBC och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda på direkt nivå och har erfarenhet av brottsutredande verksamhet.

Arbetsbeskrivning

Dina huvudsakliga ansvarsområden som chef för
Brottsförebyggande gruppen

Du och din grupp kommer att spela en viktig roll i uppbyggnaden av den sektion som ska ha nationellt ansvar för polisens arbete mot bedrägerier. NBC är nationellt ansvariga för polisens hantering av bedrägerier vilket bl.a. innebär att skapa förutsättningar för effektivare brotts- och ärendesamordning, enhetligt arbetssätt liksom förstärkt samverkan inom polisen, med andra myndigheter och privata aktörer avseende det brottsförebyggande arbetet. Gruppen ansvarar för omvärldsbevakning samt aktuella Informationskampanjer. Vidare ansvarar brottsförebyggande gruppen för månatliga nyhetsbrev, intern och extern samverkan och kommunikation. Resor i tjänsten kan förekomma såväl inrikes som utrikes. I samband med särskilda händelser så kan du komma att tas i anspråk som insatsledare eller andra liknande uppdrag.

Kvalifikationer

Som chef för grupp Brottsförebyggande på NBC

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
- minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som chef eller arbetsledare
- för funktionen relevant examen/utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil, se här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef:
Jessika Nilsson, 073-331 5408.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av:
HR-konsult Ingrid Hammer Larses 073-026 3732

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-56 391 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placering vid Noa, Stockholm, Kungsholmen.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24/9 2020 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr.182/20 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 182/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post