Sök på polisen.se

Gruppchef till Brott i nära relation (BINR 2, vuxenärenden) i Västerås

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu gruppchef till Brott i nära relation vid Utredningssektionen i PO Västmanland med placering i Västerås!

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Västmanlands län

Utlyst

11 september 2020

Ansök senast

02 oktober 2020

Referensnummer

C41823/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Utredningsverksamheten i PO Västmanland är organiserad dels under Utredningssektionen och dels vid polisområdets tre lokalpolisområden LPO Västerås, LPO Västra Mälardalen och LPO Norra Västmanland.

Utredningssektionen består av följande grupper: Bedrägerigruppen, Brott i nära relation 1 (barngruppen), Brott i nära relation 2 (vuxengruppen), Grova brott, Utredningsjouren (2 grupper i dagsläget), Spaningsgruppen och Beslagsgruppen. Förändringar i organisation och flöde samt uppdrag kan komma att ske.

Inom lokalpolisområdena finns flera utredningsgrupper som främst hanterar mängdbrott, ungdomsbrott, trafikbrott samt ärenden utan känd gärningsman. Lokalpolisområdena hanterar även t ex ärenden med frihetsberövade. De mindre lokalpolisområdena Västra Mälardalen och Norra Västmanland utreder även brott i nära relation och sexualbrott i dagsläget.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef ingår du i sektionens ledningsgrupp. Du ska, utöver att ha arbetsmiljöansvar och personalansvar avseende medarbetarna i gruppen, hantera och fördela de arbetsuppgifter som är aktuella för gruppen på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du ska verka för utveckling av medarbetarna och verksamheten i gruppen samt genomföra nödvändiga förändringar i syfte att förbättra arbetsmiljö, resultat, samverkan internt samt med externa aktörer m.m. Att vara gruppchef innebär även att du är förundersökningsledare i vissa av gruppens ärenden, vid behov. Gruppchefen svarar också för planering och bemanning av resurser i den egna gruppen samt i viss mån även vad avser behov i andra grupper etc.


Som gruppchef till Brott i nära relation vid Utredningssektionen i PO Västmanland med placering i Västerås

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef till Brott i nära relation vid Utredningssektionen i PO Västmanland med placering i Västerås

har du
- Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
- för funktionen relevant examen/utbildning/erfarenhet
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se fullständig kravprofil: Gruppchef till BINR2 Västerås

Kontaktpersoner

Johan Stenvi
Sektionschef Utredningssektionen PO Västmanland
010-56 75566

Lina Rytzler
HR-konsult, Rekrytering och bemanning
0722478647
lina.rytzler@polisen.se

Fackliga företrädare

Ralf Andersson
Polisförbundet
073-0290452

Linnéa Hjelm
ST
010-567 54 95

Saco och SEKO nås via Polisens växel tfn 114 14.

Övrig information

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Anställning
- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Arbetstidsförläggning, VP 5:2
- Placering vid BINR 2, Utredningssektionen PO Västmanland, Västerås


Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

PR
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2/10 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se


Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg