Sök på polisen.se

Gruppchef till Brott i nära relation (BINR) vid Utredningssektionen i Region Mitt

Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Uppsala består av ett områdeskansli, en utredningssektion och tre lokalpolisområden.

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län

Utlyst

15 september 2020

Ansök senast

30 september 2020

Referensnummer

A509.473/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Uppsala består av ett områdeskansli, en utredningssektion och tre lokalpolisområden; Enköping/Håbo, Norduppland samt Uppsala/Knivsta.

 

Utredningssektionen i Polisområde Uppsala består av nio grupper med varierande verksamhetsinriktningar. Grupperna bedriver utredningsarbete inom bland annat grova brott, bedrägeri, beslag, spaning, utredningsjour och brott i nära relation (vuxen och barn, Binr 1 och 2) samt ärendesamordning. Under vintern kommer sektionen att utökas med fyra nya grupper; Brott i nära relation 3, vuxen(Binr 3), Grova brott 2, Bedrägeri 2 samt Jourförundersökningsledare.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en gruppchef för brott i nära relation 3(Binr3) med placering i Uppsala. Gruppen Binr 3 utreder alla ärenden i relation, vuxna, enligt fördelningsplan samt alla våldtäkter, även med okänd gärningsman. Gruppen arbetar efter ett utvecklat Bästa arbetssätt och samverkar med andra grupper inom polisområdet, tex Forensiska osv samt externa myndigheter, allt för att nå robusta förundersökningar. Som gruppchef för Binr 3 leder du gruppen samt har personal- och arbetsmiljöansvar.

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av utredningssektionens ledningsgrupp, vilken fattar beslut gällande verksamheten. I övergripande frågor samverkar du med övriga gruppchefer, vilket innebär att du förväntas vara aktiv och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Kvalifikationer

Som chef för BINR 3 vid Utredningssektionen..

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • för funktionen relevant examen/utbildning, så som polisexamen, akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • erfarenhet av arbete inom våld i nära relation och/eller brott mot särskilt utsatta
 • erfarenhet av polisiärt utredningsarbete
 • av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till BINR 3 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Catarina Bowall, 070-516 85 15. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Andreas Bamberg, andreas.bamberg@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås via växeln på 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Uppsala
 • Veckoplanerad arbetstid 40h/vecka (VP 5:2)
 • Tillträde enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 september 2020 via e-post till jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A509.473/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A509.473/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post