Sök på polisen.se

Gruppchef

Är du redo för förändring och en större utmaning? Då är du välkommen till Region Väst, polisområde Fyrbodal och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

17 september 2020

Ansök senast

01 oktober 2020

Referensnummer

C41963/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Fyrbodal

Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolisområden; västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion samt ett områdeskansli. Vid Utredningssektionen utreds grova brott, brott i nära relation och brott där särskild barnkompetens behövs. Inom sektionen finns även polisområdets jour- och spaningsverksamhet. 

Verksamhetsuppdraget

Polisområdets jourverksamhet består av en grupp med tolv jourhavande förundersökningsledare(JFL) samt två grupper med jourutredare. Jourverksamheten är för närvarande geografiskt placerad i Trollhättan samt Uddevalla, men är en gemensam resurs för all utredningsverksamhet som bedrivs i polisområdet. Här hanteras de allra flesta inkommande ärenden i det initiala skedet.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en gruppchef till en av Utredningssektionens jourutredningsgrupper i Fyrbodal med placering i Trollhättan. 

I rollen som gruppchef leder du och utvecklar verksamheten tillsammans med 12 mycket engagerade medarbetare. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Vi förespråkar ett modernt ledarskap som också kännetecknas av helhetssyn och samarbete. Du har ett utpräglat intresse för relationer och människor. Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap i det dagliga uppdraget. I ditt huvuduppdrag ingår bland annat att kunna hantera stora ärendeflöden samt göra verksamhetsavvägda prioriteringar. I uppdraget ingår att vidareutveckla den redan väl fungerande verksamheten samt att skapa motivation hos medarbetarna för att tillsammans klara av verksamhetens utmaningar.

 

Arbetet sker i tätt samarbete med övriga jourgruppchefer samt JFL där ni tillsammans hanterar det dagliga ärendeinflödet i polisområdet. Jourgruppcheferna är den naturliga kontaktytan mot såväl polisområdets utredningsgrupper som mot externa samverkansparter. Som chef för gruppen förväntas du även kunna svara som JFL under kortare perioder eller tillfällig frånvaro.

 

Som gruppchef i jourutredningsverksamheten:

 ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
 • polisexamen
 • förundersökningsledarkompetens
 • erfarenhet av brottsutredning

Meriterande

 • ingått i ledningsforum
 • genomgått godkänd nationell förundersökningsledarutbildning(NFU)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att leda mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationer                                                                                        
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

 besitter du 

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Jesper Rieck, nås via polisen växel 11414. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Thomas Andersson, nås via polisens växel 11414.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SACO-S, ST och SEKO Polisen nås via polisens växel

114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Utredningssektionen Fyrbodal med placeringsort Trollhättan
 • Dagtid, Flextid

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4 oktober 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade krav och meriter. Vi använder erekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

 

 

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg