Sök på polisen.se

Gruppchef till Utredningsverksamheten, LPO Västra Fyrbodal

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

18 september 2020

Ansök senast

05 oktober 2020

Referensnummer

C42009/2020

Arbetsplatsbeskrivning

PO Fyrbodal
Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolisområden; västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. Inom polisområdet finns också en utredningssektion och ett områdeskansli.

Nu söker Polisområde Fyrbodal en chef som på direkt nivå ska leda utredningsverksamheten vid en av LPO Västra Fyrbodals utredningsgrupper med placering i Uddevalla.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att leda gruppen i det dagliga arbetet, dels i rollen som förundersökningsledare dels som arbetsledare, och har utöver det personal- och arbetsmiljöansvar. Gruppen består av ett 10-tal medarbetare som tillsammans, under din ledning, ansvarar för de utredningar av mängdbrott som begås inom lokalpolisområdet. Utöver det så stödjer gruppen vid behov hela utredningsprocessen i lokalpolisområdet, vilket kan innebära utredningar av exempelvis grova brott och brott i nära relation.

Du ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp där du förväntas ha en nära dialog och samarbete med övriga gruppchefer. Du bidrar aktivt och tar tillsammans med övriga gruppchefer ansvar för hela lokalpolisområdets arbete med att åstadkomma samsyn och en väl fungerande utredningsverksamhet.

För att passa för rollen är det av stor vikt att du har ett genuint intresse för ledarskap såväl som förmåga att entusiasmera och ta tillvara medarbetarnas engagemang i det dagliga arbetet. Självklart står du upp för våra värderingar och visar genom dina handlingar att du är engagerad, effektiv och tillgänglig. Utöver det har du god förmåga att administrera, strukturera och prioritera arbetet.

Som chef för en grupp inom lokalpolisområdets utredningsverksamhet  
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • ansvara för och bidra till en miljö som stimulerar samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • tillsammans med dina kollegor och medarbetare leda verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i den lokala ledningsgruppen under ledning av lokalpolisområdeschefen
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • samverka med externa parter, exempelvis åklagarmyndigheten, socialtjänsten, skolor etc
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för en grupp inom lokalpolisområdets utredningsverksamhet
har du:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen eller akademisk examen med relevant inriktning exempelvis juridik, kriminologi eller statsvetenskap, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av att arbeta med brottsutredningar (meriterande)
 • erfarenhet av förundersökningsledning (meriterande)
 • förundersökningsledarutbildning (meriterande)
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med andra samhällsaktörer utanför Polismyndigheten (meriterande)
 • ingått i ledningsforum (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: gruppchef till Utredningsverksamheten, LPO Västra Fyrbodal

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av bitr. lokalpolisområdeschef Jens Börretzen. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult AnnaKarin Jungerfelt. Nås via Polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas om du inte redan är anställd inom Polismyndigheten.
 • Placering vid lokalpolisområde LPO Västra Fyrbodal, PO Fyrbodal, Region Väst
 • Arbetstid dagtid. Flextid tillämpas. 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 5 oktober 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg