Sök på polisen.se

Lokus gruppchef till Forensiska sektionen, Utredningsenheten Region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

15 september 2020

Ansök senast

28 september 2020

Referensnummer

C41925/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Mitt har ca 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Uppsala, Västmanland och Gävleborg, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden genom en sektion för aktionsgruppsverksamhet, en utredningssektion, en forensisk sektion och regionalt IT-brottscentrum.

Arbetsbeskrivning

Den forensiska sektionen har ett övergripande ansvar för regionens kriminaltekniska verksamhet samt de lokala brottplatsundersökningarna. Funktionsansvaret för den kriminaltekniska verksamheten ligger på regional nivå medan Nationellt forensiskt centrum innehar processansvaret för den forensiska verksamheten.

Vi söker nu en gruppchef till Lokusgrupp 3 med placering i Uppsala.
Gruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är brottsplatsundersökningar.
Det innebär bland annat dokumentation genom fotografering, skriftlig rapportering, spårsäkring och viss brottsplatsanalys. Du kommer att ha nära samarbete med kriminaltekniker, utredare, förundersökningsledare och personal vid NFC (Nationellt Forensiskt Centrum) samt andra personer som är involverade i utredningsarbetet.

Kvalifikationer

Som gruppchef vid Forensiska sektionen, Utredningsenheten vid region Mitt

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i den forensiska sektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande (den senaste femårsperioden)
- polisexamen
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- B-körkort

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Linda Åkeskär Hellgren, Rekryterande chef, 072-7342670, linda.akeskar@polisen.se
Joanna Lindgren, HR Konsult, 010-5675281

Fackliga företrädare

Linnéa Hjelm ST, 010-567 54 95
Polisförbundet, Seko och SACO nås via växeln 114 14

Övrig information

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering Uppsala

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg