LPO-chef Karlskoga, PO Örebro

Är du redo för förändring och en större utmaning? Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? I så fall har du chansen att ta plats i ett strategiskt ledningsteam i polisområde Örebro.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Örebro län

Utlyst

10 september 2020

Ansök senast

24 september 2020

Referensnummer

A497.768/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar drygt 2000 medarbetare. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

LPO Karlskoga omfattar tre kommuner, Karlskoga, Degerfors och Hällefors, med sammanlagt runt 47 000 invånare. Idag har vi ungefär 65 medarbetare vid lokalpolisområdet fördelade på ingripandeverksamhet, utredning samt stöd/service.

Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef leder du och ansvarar för verksamheterna BF-IGV, utredning och stöd/service. Du har ett tydligt uppdrag att utveckla kontakten med medborgarna och att bli mer tillgänglig i lokalsamhället. I det arbetet ingår att stärka den lokala samverkan med kommuner och andra aktörer. Utifrån den lokala problembilden ska ni tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften.

Ett par för polisområdet viktiga frågor som du kommer att driva är dels kulturen, dvs hur vi är mot varandra och våra medborgare och dels att du förväntas bidra till en helhetssyn för polisområdet där samsynen och helheten är viktigare än delarna. Vi tror att en framgångsfaktor för att få en god verksamhet är att ha en bra arbetsmiljö för alla anställda och ett gott förhållningssätt gentemot medborgarna. Du är direkt underställd chefen för Polisområde Örebro och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå.

Kvalifikationer

Som Chef för Lokalpolisområde Karlskoga
ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva lokalpolisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för lokalpolisområdets operativa verksamhet
 • ingå i Polisområde Örebros strategiska ledningsgrupp
 • leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • tillsammans med din ledningsgrupp ansvara för verksamheten i lokalpolisområdet
 • ta särskilt ansvar för att leda och utveckla utredningsverksamheten i lokalpolisområdet
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Som Chef för Lokalpolisområde Karlskoga
har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen
 • mycket goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad och verksamhet (meriterande)
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet (meriterande)
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen (meriterande)
 • erfarenhet från stabsarbete (meriterande)
 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Chef till lokalpolisområde Karlskoga, Polisområde Örebro, se här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Chef Polisområde Örebro Elisabeth Anestad,
tel 0722 – 30 78 00.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,
tel 010 - 565 40 24.

Fackliga företrädare

Saco-S Kjell Frisdal, tel 070-356 48 71
ST Mikael Skoglund, tel 070-609 87 03
SEKO Polisen samt Polisförbundet för region Bergslagen nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Anställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan inledas med 6 mån provanställning. Gäller sökande som inte har pågående tillsvidareanställning inom polismyndigheten.
 • Geografisk placering är Karlskoga.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 september 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr A497.768/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref nr A497.768/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post