Chef till gruppen Desk 1, single point of contact, nationellt it-brottscentrum, Noa

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

07 april 2021

Ansök senast

29 april 2021

Referensnummer

75/21

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen, Noa, har ca 1900 anställda och består av sju enheter samt ett kansli. Nationella operativa avdelningen är Sveriges kontaktpunkt för internationella brottsbekämpande organisationer som t.ex. Europol, Interpol och EU:s gränskontrollbyrå Frontex.

Utredningsenheten består av sju sektioner. Vid Noas utredningsenhet finns sektionen nationellt it-brottscentrum (Swedish Cybercrime Center – SC3) som idag består av ca 100 medarbetare. Sektionen har mer än dubblerats i storlek de senaste åren och inryms nu i helt nya lokaler i kvarteret Kronoberg, på Kungsholmen i Stockholm. Det är en modern arbetsplats som erbjuder ett stort utbud av arbetsuppgifter och flexibilitet.

Nationellt it-brottscentrum utgör polisens expertfunktion för utredning av komplexa cyberbrott, internetrelaterade sexualbrott mot barn, barnsexhandel och andra brott där internet är en bärande del. Sektionen biträder även den brottsbekämpande verksamheten med insamling och hantering av digital bevisning och digitala spår. Brottsligheten är under ständig förändring vilket ställer höga krav på våra medarbetare.

Den primära kontakten gentemot polisregionerna, övriga enheter på Noa samt externa och internationella parter går via gruppen Desk1. Gruppen hanterar en stor mängd information och gör kvalificerade bedömningar och bidrar till att viktig information inhämtas genom kontakter med externa parter. Utvecklingen av cybercrime området går med rasande fart och aktuell tjänst kräver driv och en vilja att utveckla verksamheten.

Verksamhetsuppdraget

Gruppen Desk1 ansvarar idag för följande områden:

 • myndighetens nationella kontaktpunkt för it-relaterad brottslighet – Cybercrime
 • single point of contact (SPOC) mot ett antal informationsägare på internet
 • bedömning och hantering av information som berör komplexa cyberbrott
 • internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn genom övervakning och kartläggning av sexualförbrytare.

Nationellt it-brottscentrum samarbetar även nära med andra brottsbekämpande myndigheter, nationellt och internationellt. Guppchefen vid desken kommer att ges stora möjligheter till kompetensutveckling dels genom formell utbildning men även genom deltagande i nationella och internationella konferenser samt expertgrupper.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef Desk 1 inom nationellt it-brottscentrum

Som gruppchef rapporterar du direkt till sektionschefen för nationellt it-brottscentrum samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt för att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och resultat. Vidare ansvarar du för att leda och utveckla den aktuella verksamheten genom tydlig dialog och kommunikation med dina medarbetare och andra samarbetsparter. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt  och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och inlyssnande ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till  att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Ansvar som ingår i rollen:

 • leda och utveckla arbetet i gruppen Desk1
 • ansvara för gruppens arbete
 • leda metodutvecklingsarbetet
 • utbilda och föreläsa inom aktuellt område
 • utveckla samarbetet med nationella och internationella samarbetspartners
 • fördela, följa upp och utvärdera arbetsuppgifter
 • medverka i ledning och styrning av nationellt it-brottscentrums verksamhet

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning, så som polisexamen, akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
 • erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
 • körkort lägst behörighet B

Det är meriterande om du har:

 • ingått i ledningsforum
 • insikt i ämnesområdets speciella juridiska förhållanden, nationellt samt internationellt
 • erfarenhet av polisens verksamhet och internationellt polissamarbete
 • genomgått polisens ledarskapsutbildning ”det direkta ledarskapet” eller motsvarande utbildning
 • erfarenhet av underrättelsearbete och personuppgiftsbehandling

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Patrick Cordner, sektionschef tfn 010-56 416 49.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Ingrid Hammer Larses, HR-konsult tfn 073-026 37 32.

Fackliga företrädare

SACO-S: Fredrik Bergh, tfn 010-56 391 37
Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10
ST: Johan Gertz, tfn 010-56 770 92
SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 27

Övrig information

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Vi beskriver de erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) som vi mäter i bifogad kravprofil.

Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering på Kungsholmen i Stockholm

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan
bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 29 april 2021 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr.75/21 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 75/21 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 april 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post