Chef till operatörsgrupp vid RLC region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

07 april 2021

Ansök senast

21 april 2021

Referensnummer

A199.785/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Regionledningscentralen (RLC)  är en sektion vid operativa enheten och är placerad på Ernst Fontells Plats i Göteborg. RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela region Väst. På RLC hanteras idag ca 500 000 telefonsamtal och ca 350 000 radioanrop/år.

Här bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop från hela regionen. I uppdraget ingår även att leda och planera en stor del av alla större händelser inom regionen. Verksamheten präglas av ett tydligt medborgarperspektiv, arbetet ska genomsyras av en vilja att alltid ge en god service. RLC ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden och en hög tillgänglighet i övriga ärenden.

RLC Väst har som målsättning att skapa Sveriges främsta Regionledningscentral. Vi arbetar ständigt med att utveckla ett starkt ledar- och medarbetarskap som bygger på förtroende, motivation och förståelse. Frågor rörande normer, kultur och likabehandling är viktiga för oss i vårt arbete mot en mer attraktiv arbetsplats.

Tillsammans ska vi utveckla en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner, stark lokal närvaro och framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning. Med vår samlade kompetens stödjer vi lokalpolisområdena i det brottsbekämpande arbetet för ett samhälle som upplevs säkrare och tryggare av invånarna. 

Arbetsbeskrivning

Vill du anta utmaningen att få andra att växa och våga vara sitt bästa jag? Tror du på samarbete och sätter laget och uppdraget framför jaget? Är du en kommunikativ ledare med fallenhet för att skapa teamkänsla på arbetsplatsen och trivs med att vara mitt i händelsernas centrum, ska du definitivt söka uppdraget som chef för en av våra operatörsgrupper!

Som chef för en operatörsgrupp arbetar du nära dina medarbetare i turlaget för att ge dem bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Du kommer att ha en dynamisk roll, där du varvar arbete ute i driften som antingen operatör eller befäl med gruppchefstid då du ägnar dig åt utvecklingssamtal, planering och annat som hör ledarrollen till. Vidare ingår du också i chefsforumet för operatörsverksamheten där ni tillsammans delar ansvaret för att representera er del av verksamheten i sektionens ledningsgrupp.

Som chef för en operatörsgrupp på RLC

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • samverka med lokalpolisområden, yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare och övriga ledningsfunktioner internt och externt
 • vara engagerad i likabehandlingsfrågor och arbeta aktivt med dessa.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Ditt ledarskap ska ta utgångspunkt i de mänskliga egenskaper och drivkrafter vi alla bär på. En väg som stöttar kreativitet, engagemang, motivation, arbetsglädje och utveckling. Du leder gruppen i det dagliga arbetet med fokus på att sprida arbetsglädje, entusiasmera medarbetarna och ta tillvara på deras styrkor för att tillsammans driva verksamheten framåt.

Som chef för en operatörsgrupp på RLC

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig 
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, exempelvis inom samhällsservice med många externa kontakter
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att arbeta inom Polismyndigheten
 • godkänd RLC-operatörsutbildning (meriterande)
 • kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån de regionala och lokala problembilderna i region Väst (meriterande)

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Periodvis är arbetsbelastningen hög, varför du behöver kunna arbeta under pressade förhållanden och öka arbetstakten utan att eftersätta kravet på en god service och kvalitet. Du behöver även trivas med att arbeta tre-skift. En förutsättning för att kunna kvarstå i funktionen, är att du genomför operatörsutbildningen med godkänt resultat i det fall du inte redan är behörig operatör.

Fullständig kravprofil: gruppchef till operatörsgrupp, RLC

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Andreas Staf-Welin, 0722-460429 Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult  Nathalie Ahlbin 010-5653343.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Nås via Polisens växel tel. 114 14.

Övrig information

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning, provanställning kan komma att tillämpas
 • Placering vid Region Väst, Operativa enheten, Regionledningscentralen
 • Arbetstid tre-skift 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före placeringen. 

Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.vast@polisen.se senast den 21/3 2021. Märk din intresseanmälan med ref.nr. A199.785/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddad identitet, referenser eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut ta kontakt med ansvarig HR-konsult Nathalie Ahlbin.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post