Chef Underrättelsesektionen region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

30 april 2021

Ansök senast

24 maj 2021

Referensnummer

A249.721/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Mitt består av Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län och har ca 2 300 anställda. Regionens huvudort är Uppsala. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionskansli.

Vid Underrättelsesektionen bedrivs underrättelseverksamhet med strategiskt, operativt och taktiskt fokus. Sektionen ansvarar bland annat för att samordna och stödja underrättelseledda åtgärder och insatser rörande allvarlig och organiserad brottslighet. En viktig del av underrättelseverksamheten är att vara ett stöd till de operativa och utredande verksamheterna i regionen. Underrättelseverksamheten ska vara en del av den brottsbekämpande verksamheten genom att utgöra ett stöd för beslutsfattare på samtliga nivåer samt ha förmåga och kompetens att producera beslutsunderlag riktade till beslutsforum på olika nivåer inom region Mitt.

Arbetsbeskrivning

Som chef för regionala underrättelsesektionen i region Mitt rapporterar du direkt till regionpolischefen samt ingår i Polisregionens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

Region Mitt värnar om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund som regionen utgår ifrån, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom olika områden. Region Mitt förespråkar ett modernt ledarskap där det förståelsebaserade ledarskapet är i fokus och utgör grundvalar för helhetssyn och samverkan. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

 

Som chef för underrättelsesektionen i Region Mitt

ska du

 • under regionpolischefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens och regionens uppdrag genomförs samt driva myndighetens och regionens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp och bidra till regionens samlade uppdrag
 • ingå i regionens operativa ledningsgrupp
 • leda underrättelsesektionens ledningsgrupp
 • ansvara för enhetens operativa verksamhet
 • ansvara för personal och arbetsmiljö
 • vid särskilda händelser verka i rollen som kommenderingschef
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ansvara för sektionens resultat
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt samt arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – verkar för att dina medarbetare når goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer du samt skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen
 • bred erfarenhet av polisverksamheten

 

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

 

Du ska ha en bred erfarenhet inom polisverksamheten och även erfarenhet av att leda verksamhet i komplexa operativa miljöer. Det är meriterande om du har erfarenhet av indirekt ledarskap, d.v.s. lett genom andra chefer.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Fullständig kravprofil: chef Underrättelsesektionen region MItt

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av bitr. regionpolischef Mattias Fällström, telefon 010 567 70 03.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Andrew Tomkinson, telefon 076 112 95 70
ST, Peter Myrasch Regnell, telefon 072 726 98 10
SEKO, Anders Sandqvist, telefon 070 365 96 07
Saco-S, Maria Forsgren, telefon 010 567 68 96

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Uppsala

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 maj 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A249.721/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A249.721/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar kommer endast att tas emot på något av dessa två beskrivna sätt.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se