Gruppchef till Delgivningsgruppen, Utredningsjour sektion 1, PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

29 mars 2021

Ansök senast

15 maj 2021

Referensnummer

C54558/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du en trygg och stabil ledare och bra på att stimulera andra att tänka nytt för att uppnå resultat? Vill du vara med och göra skillnad och bidra till en väl genomförd rättsprocess?

Utredningsjour sektion 1
Utredningsjour sektion 1 ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder dygnet runt. I sektionen ingår även grupper för brottsamordning, beslagsgrupp, försvunna personer, dödsfall, handräckningar och delgivning.

Delgivningsguppen är en viktig kugge för att öka tryggheten i samhället. Vårt uppdrag syftar till att säkerställa polisväsendets förmåga att bidra till en väl genomförd rättsprocess. När en utredning är klar och en mottagare ska delges exempelvis en kallelse till rätten, så är det Delgivningsgruppens ansvar att utföra delgivningen.  Det är många gånger ett utmanande arbete som kräver kreativitet och uppfinningsrikedom för att identifiera var mottagaren befinner sig. Miljöerna som medarbetarna på Delgivningsgruppen arbetar i kan många gånger vara både utsatta och hotfulla.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef har du personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar för din grupp som består av nio medarbetare.  Du tar ett stort arbetsmiljöansvar och gör bland annat riskbedömningar när det gäller de situationer som kan uppkomma när medarbetarna genomför sina delgivningar.

Utöver det så är du den som tar emot inkommande beställningar av uppdrag. Uppdragsgivare är till exempel andra myndigheter, tingsrätter, hovrätter, länsstyrelser samt privata företag (s.k partsdelgivning). Du gör en initial legalitetsbedömning för att avgöra om beställaren har rätt att begära stämningsmannadelgivning.  Därefter registrerar och fördelar du uppdragen.

För att trivas i rollen så behöver du uppskatta variationen med att dels ha chefsansvaret och dels ha det administrativa ärendeansvaret. Du behöver också vara kreativ, ha förmåga att tänka utanför boxen och bra på att inspirera andra att tänka nytt i syfte att uppnå mål och resultat i uppdragen.

Som gruppchef för Delgivningsgruppen
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för Delgivningsgruppen

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • aktuell erfarenhet av verksamhetsområdet, dvs utredande verksamhet inom Polisen
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av den regionala problembilden (meriterande)
 • erfarenhet av att ha arbetat inom olika polisiära verksamhetsgrenar (meriterande)

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: gruppchef till Delgivningsgruppen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Christian Brattgård. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult  AnnaKarin Jungerfelt. Båda nås via Polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för dig som inte redan är anställd inom Polismyndigheten
 • Placering vid Delgivningsgruppen, Utredningsjour 1, PO Storgöteborg

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15 maj 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg