Gruppchefer till IGV vid LPO Nordost, PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

30 april 2021

Ansök senast

17 maj 2021

Referensnummer

C54604/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning? Är du en engagerad ledare med blick för helheten och med förmåga att få andra att växa och utvecklas?  Då har vi ett spännande uppdrag att erbjuda!

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg City, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg Nordost och Storgöteborg Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjoursektioner och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli.

Lokalpolisområde Nordost består av två stadsdelar och en kommun. Lokalpolisområdet har flera särskilt utsatta områden. I Nordost bor det ca 200 000 invånare och området innefattar både storstad och lantlig miljö.

Arbetsbeskrivning

I huvuduppdraget ingår att utveckla det brottsbekämpande och långsiktiga, brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet i området. Inom ingripandeverksamheten arbetar vi brett med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden. I denna roll leder du en grupp medarbetare vilka alltid sätter lokalpolisområdets invånare i fokus.  Ditt uppdrag är att fortsätta utveckla denna verksamhet i linje med polisens styrmodell. Du behöver därför ha ett gediget intresse av att bidra till utveckling av både verksamheten och metoderna som stödjer det arbete som bedrivs i syfte att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

I rollen som gruppchef leder du och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du har ett utpräglat intresse för människor och relationer och utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Du är också en del av LPO:s ledningsgrupp, varför det är viktigt att du har en helhetssyn på arbetet och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Vidare har du god förmåga att etablera och utveckla nya kontakter och samarbeten, både internt och externt. Ditt bemötande är, oavsett situation, alltid respektfullt och professionellt och du har förmåga att arbeta både gränssättande och relationsskapande. Självklart står du för våra värderingar att vara engagerad, effektiv och tillgänglig.

Som gruppchef på IGV, LPO Nordost 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten 

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef på IGV, LPO Nordost

har du

 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att arbeta i yttre tjänst (merit)
 • erfarenhet av den regionala problembilden i region Väst (merit)

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: gruppchef, IGV LPO Nordost

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef,  LPO-chef Ulf Merlander, tfn 073-056 87 09. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: AnnaKarin Jungerfelt, HR-konsult tfn 010-565 47 24

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO-Polisen. Nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för den som inte redan är anställd inom Polismyndigheten
 • Placering vid grupp IGV, LPO Nordost, PO Storgöteborg, Region Väst
 • Arbetstid: treskift

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 maj 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg