Gruppchef, LPO Norrtälje BF/IGV

Vi söker en gruppchef till LPO Norrtälje BF/IGV. OM REGION STOCKHOLM & PO STOCKHOLM NORD Region Stockholm består av Stockholms län och Gotland. Det finns fyra polisområden inom regionen: Nord, City, Syd samt Gotland.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

06 april 2021

Ansök senast

26 april 2021

Referensnummer

C51905/2021

Arbetsplatsbeskrivning

OM LPO NORRTÄLJE

LPO Norrtälje är ett av sju lokalpolisområden i PO Stockholm Nord. Norrtälje kommun är Stockholms till ytan största kommun och upptar ca tredjedel av Stockholms län. Kommunen har tre tätorter; Rimbo, Hallstavik och centralorten Norrtälje där polisstationen är belägen. Antalet invånare är ca 60 000 och är stadigt ökande. Under sommarhalvåret tredubblas invånarantalet. Variationen i LPO Norrtälje är stor, allt från tätort och glesbygd till hav och skärgård. Lokalpolisområdet har ett väl utvecklat samarbete med kommunen.

LPO Norrtälje har ca 100 medarbetare fördelade på 3 UL-grupper, 2 stöd & servicegrupper, 5 BF/IGV-grupper och 1 områdespolisgrupp samt en egen arrest med Jful bemanning dygnet runt.

Gruppchefer på direkt nivå har en anställning som polisinspektör och har ett förordnande som är tidsbegränsat på fyra år med möjlighet till förlängning. Rekryteringen innebär att även du som är polisassistent är behörig att söka, och kommer vid eventuell ny anställning bli polisinspektör.

Arbetsbeskrivning

BF/IGV-grupperna ansvarar för ingripandeverksamheten samt för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet. Grupperna arbetar brett med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden.

Som gruppchef på BF/IGV har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av LPO Norrtäljes ledningsgrupp, som fattar beslut gällande alla verksamhetsgrenar. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Det är meriterande om du har FU-ledarutbildning, polisinsatschefsutbildning och erfarenhet att arbeta som yttre befäl.

SOM GRUPPCHEF PÅ LPO NORRTÄLJE SKA DU:

• Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs.
• Tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete.
• Ingå i LPO Norrtäljes ledningsgrupp.
• Ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare.
• Ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.
• Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

SOM GRUPPCHEF PÅ LPO NORRTÄLJE ÄR DU:

• Verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
• Arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
• Ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

VI SÖKER DIG SOM HAR:

• Svensk polisutbildning.
• Haft anställning inom Polismyndigheten de senaste 3 åren.
• Minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under de senaste 5 åren.
• Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet.
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Svaromålsutbildning och/ eller Polisens ledarskapsutbildning PCD
Förundersökningsledarutbildning

DET ÄR MERITERANDE OM DU ÄVEN HAR:


• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat inom det egna ansvarsområdet.
• Ingått i något ledningsforum.
• Genomgått någon av Polismyndighetens chefsutbildningar eller annan extern/intern arbetsledarutbildning.
• Erfarenhet av samverkan med externa samarbetspartners.

SOM GRUPPCHEF PÅ LPO NORRTÄLJE BESITTER DU FÖRMÅGA ATT:

• Använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten.
• Se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.
• Sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter.
• Och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv.
• Tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten.
• Peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Se hela kravprofilen här 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Björn Cewenhielm
Gruppchef, LPO Norrtälje
070-895 11 15

Sabina Sjögren
HR konsult
Sabina.sjogren@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST och SEKO
Nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Arbetsort: Norrtälje
ArbetstidC
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Gruppchef, Region Stockholm, PO Stockholm Nord, LPO Norrtälje, BF/IGV

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en  provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag  att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg