Gruppchef till områdespolisen, LPO Nordost, PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

30 april 2021

Ansök senast

17 maj 2021

Referensnummer

C54627/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du en engagerad och målinriktad ledare med förmåga att få andra att växa? Vill du anta utmaningen att arbeta med brottsbekämpning och långsiktigt brottsförebyggande arbete? För rätt person har vi ett spännande uppdrag att erbjuda. 

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg City, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg Nordost och Storgöteborg Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjoursektioner och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns även ett områdeskansli.

Lokalpolisområde Nordost består av två stadsdelar och en kommun. Lokalpolisområdet har flera särskilt utsatta områden. I Nordost bor det ca 200 000 invånare och området innefattar både storstad och lantlig miljö. 

Till områdespolisen söker vi nu en gruppchef med ansvar för planlagd linjeverksamhet som utgår från den lokala lägesbilden, arbete mot organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv, ungdomsbrottslighet, brottsförebyggande verksamhet samt trafiksäkerhetsarbete för att ge några exempel.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef leder du och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du har ett utpräglat intresse för människor och relationer och utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. 

I huvuduppdraget ingår att utveckla det brottsbekämpande och långsiktiga brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet i området. Det är ett arbete och sker i nära samverkan med kommuner, näringsliv, medborgare samt andra samhällsaktörer. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du har en helhetssyn och stark vilja och engagemang när det gäller att bidra till verksamheten och det målinriktade arbete som bedrivs på lokalpolisområdet i stort. Du skall klara av att arbeta både gränssättande och relationsskapande. 

Som person är du utåtriktad och kommunikativ och räds inte att hantera extern kommunikation. Vidare har du god förmåga att etablera och utveckla nya kontakter och samarbeten, både internt och externt. Ditt bemötande är, oavsett situation, alltid respektfullt och professionellt. Självklart står du för våra värderingar att vara engagerad, effektiv och tillgänglig.        

Som gruppchef för områdespolisen LPO Nordost 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare och verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för områdespolisen LPO Nordost 

har du

 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete (meriterande)
 • erfarenhet av den lokala problembilden (meriterande)

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till områdespolisen LPO Nordost

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, LPO-chef Ulf Merlander telefon 073-056 87 09. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult  AnnaKarin Jungerfelt, telefon 010-565 47 24

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO-Polisen. Nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för dig som inte redan är anställd inom Polismyndigheten
 • Placering vid LPO Nordost, PO Storgöteborg, Region Väst
 • Arbetstid: två-skift

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 maj 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg