Gruppchefer till Polisens kontaktcenter (PKC) i Falkenberg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Hallands län

Utlyst

06 april 2021

Ansök senast

25 april 2021

Referensnummer

C52728/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Har du en blick för helheten och en förmåga att skapa samarbete och delaktighet? Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef vid PKC i Falkenberg och tillsammans med dina medarbetare fortsätta att bidra till sektionens förändringsresa och Polisens övergripande uppdrag. 

Polisens kontaktcenter (PKC)
Polisens kontaktcenter (PKC) är en del av ett nationellt verksamhetsområde som finns i sju polisregioner. PKC är en central del av Polisens service till allmänheten med målsättningen att ha utmärkt tillgänglighet, bemötande och kvalitet. Uppdraget är att vara det första steget i en effektiv kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. PKC har i dag som uppgift att ta upp anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten och är en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott. 

PKC Väst består av 19 grupper varav 6 är placerade i Falkenberg. De senaste åren har PKC genomgått en stor förändring med ett större fokus på utredningsuppdraget.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef på PKC leder du en grupp om 12-15 medarbetare, både operatörer och förundersökningsledare. Du har ett utpräglat intresse för människor och relationer och utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra aktörer, främst lokalpolisområdena i Halland. 

I uppdraget ingår även att leda medarbetare vid krissituationer i samhället, leda katastrofregistrering vid större påfrestningar på samhället, ta emot tips m.m.  Vidare förväntas du ta en aktiv roll i sektionens utvecklingsarbete. Det är därför viktigt att du har helhetssyn, stark vilja och engagemang som bidrar till utveckling och förbättring av verksamheten.    

Som chef vid PKC

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens utökade ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • erfarenhet av att ha arbetat inom flera av polisens verksamhetsområden 
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av arbete som förundersökningsledare (meriterande)
 • erfarenhet av den regionala problembilden (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchefer till PKC

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. 

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chefer:
Daniel Norlander, sektionschef 0706-14 64 82 Sanela Kacapor, biträdande sektionschef 0722-363956

Frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: AnnaKarin Jungerfelt, nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO- Polisen. Nås via polisens växel 114 14

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör/ handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Är du inte redan anställd inom Polismyndigheten tillämpas sex månaders provanställning
 • Placering vid Region Väst, Operativa enheten, Polisens kontaktcenter
 • Tjänsteställe: Falkenberg
 • Arbetstid: Dag, kväll, och helg. Nattarbete kan förekomma vid undantagsfall

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 25 april 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg