Gruppchef till BF/IGV 8 områdespolisgrupp, lokalpolisområde Växjö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kronobergs län

Utlyst

08 april 2021

Ansök senast

22 april 2021

Referensnummer

C52899/2021

Arbetsplatsbeskrivning

I polisområde Kalmar Kronoberg ingår Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. 

Lokalpolisområde Växjö består av Växjö och Alvesta kommuner. I lokalpolisområdet finns idag tio BF/IGV-grupper, två utredningsgrupper samt två stöd/service-grupper. Inom lokalpolisområdets olika inriktningar finns ingripandeverksamhet, trafikverksamhet, hundverksamhet, receptionsverksamhet, utredningsverksamhet, riktat arbete mot särskilt prioriterade området Araby samt stöd och service verksamhet för hela polishuset Växjö.

Som gruppchef för områdespolisen består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att tillvarata lokalpolisområdets behov av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta innebär bland annat att planera, genomföra och följa upp operativa och samverkande åtaganden i lokalpolisområde Växjö. Du kommer tillsammans med lokalpolisområdeschef och kommunpolis även verka för att operativa prioriteringar enligt lokala samverkansöverenskommelser och samverkansgrupper blir genomförda. En central del däri är att planera och genomföra de operativa åtagandena enligt beslutade medborgarlöften. Vidare kommer en stor del av din arbetstid innebära samverkan med kommun och andra samhällsaktörer.

Områdespolisgruppen i LPO Växjö har vidare som sitt uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt med viss receptionstjänst. Det kommer även finnas behov av att delta i det repressiva arbetet utifrån framtagen lokal problembild.

Medarbetarna i gruppen ska ha förmåga att arbeta uppsökande, brottsbeivrande och utredande. Gruppen ska arbeta med stor flexibilitet med fokus på lokal problembild och lokala nätverk. Som gruppchef kommer du samverka med bl.a. lokala underrättelsesamordnare och kommunpoliser. Du kommer även samverka med externa samverkanspartners såsom kommun och andra samhällsaktörer.

Arbetsbeskrivning

Som chef för områdespolisgruppen        

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- gemensamt med de andra gruppcheferna i ledningsgruppen ta ansvar för och utföra ledningsstöd till chefen för lokalpolisområdet genom administrativt uppdrag
- samverka med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisation

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för områdespolisgruppen        

har du
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Meriterande är polisarbete särskilt inriktat brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Fullständig kravprofil: Gruppchef till BF-IGV-grupp 8 LPO Växjö

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Jonas Eek, jonas.eek@polisen.se Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Annelie Larsson, 076-768 24 50, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se; Saco-S Carina Ivarsson, 070-148 73 00; ST inom Polisen Johan Källström, 070-279 11 46; Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35.

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
– Arbetsort: Växjö
– Arbetstid: Veckoplanerad 5:3
– Tillträde: Enligt överenskommelse
– Placering som gruppchef vid BF/IGV-grupp 8, lokalpolisområde Växjö, PO Kalmar Kronoberg.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 22 april 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, kontakta ansvarig HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg