Gruppchef till Operativa enhetens kansli, region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län, Hallands län

Utlyst

06 april 2021

Ansök senast

20 april 2021

Referensnummer

A198.632/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning? Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för samordning och helheten? Då är du välkommen till Region Väst, Operativa enheten, en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Varje polisområde är indelat i ett antal lokalpolisområden. Ca 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i de fem polisområdena, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Operativa enheten

Operativa enheten är organiserad i sex sektioner samt kansli: Regionledningscentralen, Polisens kontaktcenter, Gränspolissektionen, Insatsstyrkan, Operativa sektionen, Trafiksektionen samt kansli. Enheten har i dagsläget ca 900 anställda. Operativa enheten bedriver, i nära samverkan med andra enheter, polisområden och lokalpolisområden, stödverksamhet och operativ verksamhet över hela Region Väst. Samtidigt har Operativa enheten ett flertal regionalt processansvar där enheten och sektionerna samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv. Enheten samverkar även med Noa och övriga regioner.

Enhetens kansli omfattar ett verksamhetsområde med brett spektra. Kansliet har som funktion att vara samordnande, styrande och stödjande gentemot enhetens sektioner. Tyngdpunkten i kansliets ansvarsområde ligger på samordning av enhetsgemensamma frågor, samverkan och stöd mot polisområden, enheter och regionen.  En viktig del för kansliet är att arbeta för kvalitet och utveckling. Det innebär bl.a. att ta hänsyn till nationella perspektiv och omvärldsförändringar.

Arbetsbeskrivning

Operativa enheten söker en resultat- och utvecklingsorienterad chef som på direkt nivå ska leda grupp 3 på enhetens kansli

I rollen som gruppchef leder du och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare som innehar funktioner som samordnare för idrott, trafik, utredning/lagföring samt operativa handläggare.

Du är direkt underställd chefen för kansliet och arbetar i nära samverkan med denne. Du ingår i kansliets ledningsgrupp där ytterligare två gruppchefer ingår. Du kommer att ha ett personalansvar för gruppens sex medarbetare.

Du kommer att har ett övergripande ansvar för samordning, genomförande, planering och uppföljning. Du kommer också arbeta med utveckling av kansliets verksamhet enligt enhetens samt Polismyndighetens visioner och mål. I kansliets uppdrag är utveckling av nya metoder och arbetssätt i fokus. Uppbyggnad och införande av ett operativt taktiskt center är en av metoderna som kommer att ligga inom ramen för ditt ansvarsområde. Detta arbete ska leda till att hålla ihop den gemensamma operativa lägesbilden för Operativa enheten och bidra till att enhetens verksamhet stödjer polisområdenas och enheternas lokala lägesbilder på bästa sätt. Arbetet innebär även att stödja Operativa enhetens sektioner i deras processansvar.

Arbetet ställer krav på tydligt helhetsfokus vilket kräver en god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där intern, extern och regional samverkan med olika aktörer är centralt utifrån det operativa och brottsförebyggande arbetet. Vi förväntar oss att du genom ditt coachande och tillitsbaserade ledarskap samt din förmåga att tydligt förmedla verksamhetens riktning skapar förutsättningar för ett medarbetardrivet utvecklingsarbete med fokus på mål och resultat. Du verkar för en miljö och kultur som stimulerar till samarbete och laganda. Förmåga att tänka innovativt samt kunna driva fram utveckling är också mycket viktigt för denna tjänst.

Som gruppchef

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå kansliets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande (den senaste femårsperioden)
 • polisexamen
 • erfarenhet av operativ ledning
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Meriterande

 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 Fullständig kravprofil för Gruppchef

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av: rekryterande chef Håkan Lidberg. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Iwona Appelqvist. Båda nås via polisens växel.

 

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen, nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Operativa enheten, Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 april 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A198.632/2021i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A198.632/2021via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. 

Sök jobbet

Ansök via e-post