Polisiär handläggare till SSI, sektionen för särskilda insatser, Noa

Vi söker en polisiär handläggare till SSI - sektionen för särskilda insatser vid utredningsenheten, Noa. Hos oss kommer du utvecklas och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

27 april 2021

Ansök senast

18 maj 2021

Referensnummer

92/21

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen har ca 1900 anställda. Avdelningen består av sju enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Nationella operativa avdelningens uppgift är att bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Nationella operativa avdelningen är även Sveriges kontaktpunkt för internationella brottsbekämpande organisationer som t.ex. Europol, Interpol och EU:s gränskontrollbyrå Frontex.

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den är sällan förekommande.

Sektionen för särskilda insatser
vid utredningsenheten ansvarar bland annat för polismyndighetens brottsoffer- och personsäkerhetsarbete. På sektionen bedrivs även myndighetens samordnade tekniska inhämtning samt samordning av särskilda insatser.

Arbetsbeskrivning

Som handläggare stödjer du sektionens olika verksamhetsgrenar med frågor som bland annat rör operativ säkerhet. Dina arbetsuppgifter är att upprätta och vidmakthålla kontakter med myndigheter och företag både i Sverige och utomlands. Arbetet är varierat och kräver intresse för både människor och teknik.

En stor del av arbetet går ut på att optimera förutsättningarna för andra att arbeta så effektivt och säkert som möjligt. En stödjande nyckelfunktion med vikt av att vara uppmärksam på andras behov och hitta kreativa lösningar på uppkomna utmaningar.

Inrikes- och utrikesresor är vanligt förekommande. Arbetet är händelsestyrt och kräver stor flexibilitet och kreativitet.

Kvalifikationer

  • Polisexamen
  • Erfarenhet av nationell- och internationell myndighetssamverkan
  • Dokumenterad erfarenhet av arbete mot grov organiserad brottslighet
  • Redovisningsbar händighet med finmotoriskt arbete, kan vara som hobby
  • Mycket god muntlig och skriftlig engelska, motsvarande nivå B2 – C1, för obehindrad samverkan med internationella myndigheter och aktörer
  • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

Meriterande

  • Erfarenhet från teknikspan, eller motsvarande typ av verksamhet
  • Kunskap om den senaste informations och kommunikationstekniken
  • Erfarenhet av arbete med statligt skyddsvärd verksamhet
  • Erfarenhet av att genomföra utbildningar, presentationer och hålla föredrag


Personliga egenskaper

Vi eftersträvar aktivt en arbetsplats med jämställdhet och mångfald. 
Arbetet kräver goda kommunikationsfärdigheter och en utvecklad social förmåga.

Det är viktigt att du tycker om att ha mycket kontakt med andra människor såväl inom Sverige som internationellt. Du har ett engagerat och professionellt förhållningssätt till ditt arbete och en uttalat god förmåga för samarbete och goda relationer. Tjänsten kräver tidvis mycket samverkan inom polisen och med andra myndigheter och därför läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, personlig integritet och hög sekretessmedvetenhet.

Det krävs även naturlig fallenhet för ett metodiskt och strukturerat arbetssätt samt god mental robusthet under tidvis växlande arbetsbelastning. Du förväntas kunna arbeta självständigt och samtidigt verka effektivt med övriga aktörer. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har en helhetssyn och god förmåga att sätta dig in i- och förstå de verksamheter du ska stödja. Du kan hantera såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och hur sökanden kompletterar befintliga team.

Tester kan komma att genomföras i samband med anställningsförfarandet.

Kontaktpersoner

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta berörd HR-konsult:
Martin, 073-050 20 77

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO,
tfn 010-563 91 37

Sofia Ask, Polisförbundet,
tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, ST
tfn 010-567 70 92

Karna Tillheden, SEKO Polisen,
tfn 073-249 04 22

Övrig information

Anställningsform:              
Tillsvidare, provanställning 6 mån(om extern)

Arbetsort:                          
Stockholm

Arbetstidsförläggning:      
Förtroendearbetstid

Tillträde:                            
augusti-september

Funktion:                           
Handläggare

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 18 maj 2021.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Märk din ansökan med ”Ref.nr. 92/21” i mailets ärendemening.

 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ”Ref.nr 92/21” via papperspost till adressen:

Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post