Underrättelsehandläggare inom cybersäkerhet till Underrättelsesektionen, NOA

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

27 augusti 2021

Ansök senast

17 september 2021

Referensnummer

A476.433/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.

Avdelningen har också särskilt ansvar för vissa unika funktioner inom polisen, till exempel finanspolisen, polisflyget, bombskyddet, nationellt it-brottscentrum, nationella telefonväxeln och utredning av kulturarvs- och krigsbrott. Här finns även ansvaret för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser. Avdelningen har ca 1900 anställda och består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli, samt ekobrottskansliet.

Underrättelseenhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, såväl nationellt som internationellt. Enhetens verksamhet har både en strategisk och en operativ inriktning. Enheten består av underrättelsesektionen, sektionen för underrättelsesamordning och finanspolissektionen.

Arbetsbeskrivning

Efter introduktion och viss utbildning kommer du att arbeta självständigt som handläggare i inriktningen komplexa cyberbrott, i samverkan med ett team av drivna personer inom såväl den egna gruppen som från andra enheter och i samverkan med andra myndigheter. Vi arbetar såväl strategiskt som operativt i en bred spännvidd, från samhällsanalys till kartläggningsuppdrag och konkreta operativa ärenden. Vi strävar efter att arbeta nära kärnverksamheten samtidigt som stor del av arbetet sker i internationell samverkan i Europolsamarbetet, med forskare och andra externa samhällsaktörer. Vi värdesätter ett nyfiket, utforskande förhållningssätt och strävar ständigt efter fördjupad förståelse och utveckling av nya arbetssätt för att på bästa sätt kunna stödja Polismyndighetens mot allvarlig och organiserad brottslighet.

I arbetet ingår det huvudsakligen att:

 • Inhämta, bearbeta och analysera information för att skapa operativa och strategiska underlag och rapporter inom brottsområdet.
 • Driva operativa ärenden och projekt mot organiserad brottslighet i samverkan med andra funktioner och inriktningar på enheten.
 • Vara en del i att lägesfölja och fördjupa problembeskrivningar samt göra bedömningar av olika brottsfenomen.
 • Skapa dialog och nära samarbete med såväl externa som externa samverkansparters, även internationellt, och i det verka för kreativitet och utveckling av verksamheten.
 • Vara expert i sakfrågan för Sveriges räkning i Europolsamarbetet
 • Föredra lägesbilder och utvecklingsförslag för beslutsfattare på olika nivåer och i olika forum såväl internt som externt
 • Fungera som en länk mellan underrättelsesidan och det operativa arbetet
 • Koordinera underrättelser nationellt och internationellt

Arbetet vid underrättelsesektionen kan medföra tjänsteresor såväl nationellt som internationellt, inte sällan med kort varsel.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som uppfyller nedan krav:

 • Relevant utbildning inom cybersäkerhet eller erhållit motsvarande kunskap genom arbete.
 • Arbetat minst 2 år med cybersäkerhet eller genom andra arbetsuppgifter erhållit erfarenhet Polismyndigheten bedömer likvärdig.
 • Hög kompetens i skriptspråk för analys av stora datamängder, t.ex. Python.
 • Van användare av PowerShell
 • Kunskap i Windows- och Linuxservrar
 • Erfarenhet av SQL- och NoSQL-databaser
 • Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av it-forensik, it-incidentutredning eller penetrationstestning.
 • Erfarenhet av att inhämta, strukturera och analysera information
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska
   

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:

 • Har erfarenhet av att arbeta mot organiserad eller gränsöverskridande brottslighe
 • Har erfarenhet av arbete inom underrättelseverksamhet
 • Har kunskaper om virtuella betalningsmedel
 • Har språkkunskaper i ryska
   

Personliga egenskaper

I denna roll behöver du vara kommunikativ, lyhörd och har förmåga att engagera personer och skapa goda relationer. Du är drivande med starkt utvecklingsfokus, du kan planera och organisera arbete över tid på ett strukturerat sätt och kan omsätta teorier i operativa ärenden. Du måste kunna hantera flera saker samtidigt, även under tidspress och vid behov ha förmågan att snabbt prioritera om och skifta fokus. Du måste kunna arbeta självständigt och utifrån givna ramar fatta egna beslut utifrån ett kortsiktigt operativt perspektiv. Du förstår mottagarens behov och kan anpassa produkter till att på bästa sätt vara användbara för mottagare i nästa led.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor samt hur du kompletterar vårt befintliga team.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Theo Mandoki, tfn 073-331 59 66                    
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Camilla Toft Grahn 0730-742 556

Fackliga företrädare

Fredrik Berg, SACO, tfn 010-563 91 37;
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10;
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92;
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-56 16 627.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader

Arbetsort: Kungsholmen, Stockholm

Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid (enligt 5:2)
Tillträde: Omgående men med hänsyn till eventuell uppsägningstid

Funktion: Handläggare underrättelse, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, Underrättelsesektionen, grupp 4

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast 17 september. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr A476.433/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A476.433/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

I denna rekryteringsprocess kan tester komma att användas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

 

 

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post