Kanslichef till regionkansliet vid polisregion Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län, Södermanlands län, Stockholms län, Uppsala län, Örebro län, Jönköpings län

Utlyst

15 december 2021

Ansök senast

10 januari 2022

Referensnummer

A702.701/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt Rikspolischefens kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Öst består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, där ca 2800 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. Polisregion Öst har över tid genomfört satsningar på att bygga starka lokalpolisområden, men har också byggt upp en omfattande regional förmåga och arbetet fortgår kontinuerligt. Polisregionens verksamhet och utveckling utgår ifrån Polismyndighetens strategiska mål: Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro samt att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som chef för regionkansliet

Som chef för regionkansliet rapporterar till regionpolischefen och ingår i regionens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för polisregionens uppdrag samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Vid regionpolischefen eller biträdande regionpolischefens frånvaro träder regionkanslichefen in som regionpolischef. Kanslichefen verkar för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.

Regionkansliet ansvarar för att ge stöd till regionpolischefen rörande planering och uppföljning av verksamheten inom polisregionen utifrån Polismyndighetens strategiska mål och regionens behov. Detta innebär bland annat ansvar för verksamhetsplanering, budget, beredning av ärenden samt att vara en länk mellan den regionala och nationella nivån inom ett flertal olika sakområden. 

Som chef för regionkansliet leder och fördelar du arbetet inom kansliet, bestående av tre grupper och har ett viktigt uppdrag att utveckla verksamheten för regionens och polisens bästa. Du företräder hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Chefen för regionkansliet ingår även i den nationella kanslichefsgruppen.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

 

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig, exempelvis inom juridik eller statsvetenskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor
 • gedigen erfarenhet av rättsväsendet
 • genomgått relevanta chefs- och ledarskapsutbildningar

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Ingrid Hammer Larses, HR-konsult, på telefon 073-026 37 32 alternativt rekryterande chef Carina Lennquist på tfn 076-765 36 40

Fackliga företrädare

Kerstin Sjöberg, Polisförbundet, 070 518 57 60

Rebecca Wennström, ST, 0730-975709

Anders Sandqvist, Seko, 0703-659607

Ove Callheim, SACO-S, 010 566 51 87

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 10 januari 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A702.701/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!