Gruppchef till Analytikergruppen, sektionen för utredning av grova brott, PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 februari 2021

Ansök senast

03 mars 2021

Referensnummer

A081.931/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli. 

Sektionen för utredning av grova brott
Sektionen för utredning av grova brott är organiserad i fyra utredningsgrupper samt en analytikergrupp. Därutöver består sektionen av sektionschef samt förundersökningsledare. Förundersökningarna som bedrivs kan vara både polis- och åklagarledda. Sektionen driver också spaningsärenden där arbetet bedrivs enligt särskilda utredningsmetoder till exempel vid mord i gängmiljö. 

Analytikergruppen
Gruppen arbetar med samtliga grova brott som inkommer till sektionen, vilket resulterar i en stor variation i arbetet. Man genomför både mindre omfattande analyser som ligger till grund för snabba åtgärder samt långsiktigt arbete i form av förundersökningar som bedrivs enligt polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott (PUG). Arbetet består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa. Slutresultatet utmynnar som regel i en skriftlig objektiv ärendeanalys som på ett pedagogiskt och strukturerat sätt ska presenteras för utredare, förundersökningsledare och åklagare.

Arbetsbeskrivning

Analytikergruppen består av 8 medarbetare. Du leder deras arbete och har personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar för din grupp. Du ansvarar för metodutveckling, skapar rätt förutsättningar för att gruppens medlemmar arbetar med de verktyg som krävs för analysarbetet samt för relevanta utbildningar. Du ansvarar också för att organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt att aktivt och i enlighet med beslutade inriktningar driva polisledda förundersökningar. 

I arbetet ingår även att samverka med företrädare för andra verksamheter inom polisen, åklagarmyndigheten samt andra samverkande myndigheter och externa kontaktytor.

Du kommer också att själv arbeta med analytisk utredning i viss mån, varför du behöver ha goda kunskaper i analytiskt utredningsarbete. 

Som chef för Analytikergruppen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen och/eller akademisk-/eftergymnasial examen i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (utredning och analys)
 • vana av att hantera, strukturera och bearbeta större informationsmängder för att därefter möjliggöra analys av materialet
 • mycket goda kunskaper i Excel, analysprogram och informationssystem
 • erfarenhet av den regionala problembilden (meriterande)
 • erfarenhet av brottsutredningsverksamhet (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Fullständig kravprofil: gruppchef till Analytikergruppen  

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, sektionschef Susanne Tistrand. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult  AnnaKarin Jungerfelt. Båda nås via växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO-Polisen. Nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för dig som inte redan är anställd inom Polismyndigheten
 • Placering vid Polishuset, Ernst Fontells Plats

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 3 mars via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A081.931/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A081.931/2021 i papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post