Chef till gruppen hundinstruktörer, Operativa sektionen, Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

15 februari 2021

Ansök senast

04 mars 2021

Referensnummer

C49232/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du en trygg ledare med erfarenhet av hundverksamhet? Drivs du av arbeta med livräddande och utredande uppdrag i en verksamhet med stor potential? Då har vi ett spännande uppdrag till dig! 

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Organisatoriskt är hundverksamheten i region Väst uppdelad i patrullhundförare och specialsökhundförare. Patrullhundförare är placerade på ett lokalpolisområde i varje polisområde. Specialsökhundförare är organisatoriskt placerade på Operativa sektionen.  På operativa sektionen finns en grupp med vapen/narkotikahundförare och en grupp med specialsökhundförare och instruktörer/ besiktningsmän som heter gruppen hundinstruktörer. 

Till gruppen hundinstruktörer söker vi nu en engagerad och framåtriktad chef som vill anta det spännande uppdraget att leda en grupp som till vissa delar har ansvar för hela regionens hundverksamhet. Gruppen består av 10 medarbetare, sju specialsökshundförare samt tre besiktningsmän

I gruppens uppdrag ingår regionalt samordningsansvar för många hundgemensamma frågor, vilket bland annat innebär hundanskaffning, inköp av utrustning för hund och hundförare samt utbildning och rekrytering. Specialsökhundförarna  har kompetenserna brand/sperma, brottsplatsundersökning och kriminalsök på sina hundar.  I uppdraget ingår även ansvar för alla de frågor som är kopplade till verksamheten vad gäller specialsökhundarna samt ansvar för anläggningen på Råhult. Som gruppchef för gruppen hundinstruktörer kommer du att vara en del i den operativa plattformen tillsammans med övriga hundgruppchefer.  

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har en helhetssyn på arbetet, förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang och en stark vilja och intresse att tillsammans med dina medarbetare utveckla verksamheten.  Du har ett utpräglat intresse för människor och relationer och utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Några av medarbetarna är placerade på andra orter vilket ställer krav på din förmåga att leda medarbetare på distans.

Vidare är du som person lyhörd och har god förmåga att etablera och utveckla nya kontakter och samarbeten som bidrar till ökad samverkan med andra verksamheter inom Polismyndigheten. 

Du kommer vara hundgruppchef i beredskap och agerar då bland annat hundinsatsledare vid ärenden där det krävs ledning av flera hundekipage. Det kan bli möjligt att ha tjänstehund.

Som gruppchef för hundinstruktörer

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • tillsammans med övriga hundgruppchefer ingå i den operativa plattformen
 • tillsammans med övriga gruppchefer på Operativa sektionen ingå i Operativa sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • kunskap om den regionala lägesbilden (meriterande)

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: gruppchef hundinstruktörer Region Väst   

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, sektionschef Evelyn Langvik 072-221 26 90. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult  AnnaKarin Jungerfelt  0738-013325

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO-Polisen. Nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för dig som inte redan är anställd inom Polismyndigheten
 • Placering: Göteborg Råhult

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4 mars 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg