Gruppchef till områdespolisgrupp 1,Lokalpolisområde Sollentuna region Stockholm

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

24 februari 2021

Ansök senast

03 mars 2021

Referensnummer

C49684/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Nord ligger geografiskt i Region Stockholm och omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholm stad. Polisområdet består av sju lokalpolisområden, fem utredningssektioner och ett kansli.
•Lokalpolisområde Sollentuna omfattar Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och Sigtuna kommun. Lokalpolisområdet har ett väl utvecklat samarbete med kommunerna.

Verksamheten på lokalpolisområde Sollentuna består av 3 stöd/servicegrupper, 4 utredningsgrupper samt 10 BF/IGV-grupper varav 2 är områdespolisgrupper.

Arbetsbeskrivning

Som chef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av LPO Sollentunas ledningsgrupp. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Som gruppchef vid en av våra områdespolisgrupper kommer du att ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp. Där kommer du att få vara med och driva samt utveckla det interna ledningssystemet, våra mål och strategier. Du kommer också att få vara med att forma framtidens områdespolis i lokalpolisområdet. Likt övriga inom Polismyndigheten står vi inför en tillväxtperiod, där vi kommer att utveckla bland annat vår områdespolisverksamhet. Områdespolisen i Lokalpolisområde Sollentuna bestå av två grupper med olika förmågor.

Vi söker nu en gruppchef som vill vara med och utveckla områdespolisens trygghetsskapande- och kontaktskapande arbete inom Lokalpolisområde Sollentuna. Det operativa arbetet kommer bestå av att arbeta med våra långsiktiga mål, medborgarlöften och ett brett brottsförebyggande arbete inom ramen för vår lokala problembild. Tillsammans med övriga inom Lokalpolisområde Sollentuna ska vi utveckla vårt brottsförebyggande arbete. Som gruppchef kommer du ha en viktig roll i den processen och vara drivande.

Kvalifikationer

Som chef för en av Lokalpolisområde Sollentunas områdespolisgrupper ansvarar du för:

• ledningen av det dagliga arbetet
• utvecklingsarbetet i gruppen och i ledningsgruppen
• personal och arbetsmiljö
• tydliggörande av gruppens mål på kort och lång sikt

Som chef för en av Lokalpolisområde Sollentunas områdespolisgrupper

ska du

• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå Sollentunas ledningsgrupp. Man ingår även i samverkansforum.
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
• du samverka med kommunpolis och lokalt operativt centrum.

är du

• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

•minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste 5 års perioden
• polisexamen
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av strategiskt brottsförebyggande arbete
• erfarenhet av samverkan med externa aktörer
• god insyn i beprövande brottsförebyggande metoder

är det meriterande att du har

• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
• ingått i ledningsforum

besitter du

• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se kravprofil här:


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Christoffer Bohman, Chef lpo Sollentuna 0708-952056

Sabina Sjögren, HR-Konsult 073-0886576, sabina.sjogren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, Seko och ST nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Sollentuna

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg Ansök via e-post