Handläggare till Polismyndighetens internationella utvecklingssamarbete, Noa

Vi söker nu handläggare till gruppen för Polismyndighetens internationella utvecklingssamarbete, Utlandssektionen, Internationella enheten vid Noa.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

12 februari 2021

Ansök senast

07 mars 2021

Referensnummer

33/21

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens (Noa) uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ansvarar avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt har ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningens uppgift är också att vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Avdelningen består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Internationella enheten vid Noa arbetar med både operativ och strategisk internationell verksamhet. Vid enheten finns sektionerna utlandssektionen, internationella sektionen och internationella kanslisektionen. Utlandssektionen hanterar hela Polismyndighetens engagemang inom internationell civil krishantering och internationellt utvecklingssamarbete. Vid sektionen finns grupperna för internationellt utvecklingssamarbete, missionshandläggning och utbildning, Polisens utlandsstyrka samt policy och analys.

Gruppen för internationellt utvecklingssamarbete leder, genomför och utvecklar myndighetens biståndsverksamhet. Svensk polis har mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och är idag verksam i flera samarbetsländer där man stödjer utvecklingen av en demokratisk och effektiv polisverksamhet. Målet för verksamheten är att med utgångspunkt i Sveriges biståndspolitik och politik för global utveckling (PGU) bidra till utvecklingen av en demokratisk och effektiv polisverksamhet i samarbetslandet i enlighet med rättsstatens principer. Polismyndigheten inriktar utvecklingssamarbetet genom verksamhetsplanen och den polisoperativa inriktningen (POI). Samarbetet ska därutöver främja till individuellt och organisatoriskt lärande inom svensk polis för att därigenom bidra till brottsbekämpningen även i Sverige.

Verksamheten bedrivs i projektform med finansiering främst från Sida men även andra finansiärer, såsom olika EU program, förekommer. För närvarande pågår Polismyndighetens internationella utvecklingssamarbete i Albanien, Colombia och Serbien. Upparbetning av nya projekt i Moldavien och Nordmakedonien genomförs.

Arbetsbeskrivning

Som handläggare i gruppen för Polismyndighetens internationella utvecklingssamarbete handlägger du projekt samt tar ansvar för helheten och gruppens totala ansvarsområde. I rollen ingår bland annat bemanning, verksamhetsutveckling, planering och uppföljning, författa rapporter samt inköp och upphandlingsfrågor. Samverkan med motsvarande funktioner vid andra utsändande myndigheter och internationella samarbetspartners ingår i arbetet.

En viktig del i arbetet är att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån Polismyndighetens styrdokument och inriktningar och överenskommelser med finansiär. Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas och justeras beroende på verksamhetens behov.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • Självständigt arbeta upp nya projekt och program
 • Självständigt handlägga projekt samt utgöra stöd till den utsända projektledaren
 • Självständigt analysera och sammanställa olika typer av underlag inom verksamhetsområdet – ibland med kort varsel men även med längre framförhållning
 • Självständigt bereda och driva ärenden och aktiviteter inom verksamhetsområdet
 • Delta i arbetet med personalbemanning av experter
 • Bistå projekteldaren med inköp- och upphandlingar med stöd av ekonomiavdelningen
 • Aktivt delta i metod- och verksamhetsutveckling inom verksamhetsområdet
 • Omvärldsbevakning kopplat till ansvarsområdet
 • Samverkan med interna och externa aktörer
 • Andra arbetsuppgifter inom sektionens ansvarsområde kan förekomma

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som uppfyller nedan krav:

 • Polisexamen eller akademisk examen med inriktning mot freds- och konfliktkunskap, statsvetenskap, internationella relationer, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
 • Erfarenhet av att självständigt bereda och handlägga ärenden, skriva rapporter och andra underlag
 • Erfarenhet av projekthandläggning eller annan jämförbar erfarenhet
 • God erfarenhet av arbete med metod- verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet av att hålla presentationer, föredrag och utbildningar
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • Grundläggande kunskap om Polismyndighetens verksamhet och uppdrag
 • God erfarenhet av samverkan med rättsväsendets aktörer
 • Erfarenhet av liknande arbete som handläggare inom svensk statsförvaltning
 • Erfarenhet av att arbeta i eller med internationella organisationer
 • Erfarenhet av arbete med säkerhetssektorsreform i allmänhet och polisreform i synnerhet
 • Erfarenhet av arbete med internationella utvecklingssamarbeten som är finansierade av Sida eller EU
 • Erfarenhet av projektledning

Personliga egenskaper
Du är initiativtagande och tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är lyhörd för de behov som finns i verksamheten och den inriktning som verksamheten bedrivs efter. Arbetsuppgifterna ställer krav på strategisk och analytisk förmåga med en helhetssyn på verksamheten. Du har en hög flexibilitet och ett positivt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga för att kunna verka internt och externt. Du har god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer och nätverk. Vidare har du hög personlig integritet och är en god representant för Sverige och Svensk Polis och den värdegrund som Polismyndigheten står för.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Tester kan förekomma i urvalsprocessen.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ann-Charlotte Gustafsson tfn 076-807 26 49 alternativt samordnare
Anna Wiktorsson 073-045 13 29.
Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult:
Agneta Hårte Jacobsson tfn 072-454 43 64.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-561 66 27

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning 6 månader tillämpas.
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare, Nationella operativa avdelningen, internationella enheten, utlandssektionen, gruppen för internationellt utvecklingsarbete

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 7 mars 2021. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr 33/21 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 33/21 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 33 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post